• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • No upcoming events
  AEC v1.0.4

Predstavitev društva

Naslov: Dom DU Jesenice, Pod Gozdom 13, 4270 Jesenice

Telefon: 04 583 26 70 in 05 999 80 57

E-poštadujesenice@gmail.com
Uradne ure: torek 16.-18. ure, petek 9.-11. ure
Predsednik: začasno ga nadomešča po pooblastilu Upravnega odbora Ivanka Zupančič
tel.:
E-pošta:
Podpredsednica: Ivanka Zupančič
te
l.: 041 733 694
Podpredsednik: Franci Gomilšek,
tel. 040 516 491

tajnica: Mojca Ferluga,
tel. 031 302 847

blagajničarka: Staša Mlakar

tel. 040 755 609

 

Društvo upokojencev Jesenice je prostovoljno, samostojno, interesno, nestrankarsko in humanitarno združenje upokojenk in upokojencev. Pravna podlaga za delovanje društva so pravila društva, ki so bila sprejeta na občnem zboru 5. marca 2010 leta. V DU Jesenice so vključeni upokojenci iz mesta Jesenic in obmestnih naselij-krajevnih skupnosti Hrušica, Blejska Dobrava in Planina pod Golico. Konec decembra 2017 je bilo v društvu včlanjenih 830 članov.

Pri svojem delovanju si DU zlasti prizadeva uresničevati:

a) Cilje, ki so:

 • zadovoljevati interese, želje in potrebe upokojencev,
 • ohranjevati in izboljševati kakovost življenja na vseh področjih,
 • spodbujati različne oblike društvenih aktivnosti in druženje
 • aktivno delovati na razvoju družbe

b) Naloge:

 • z različnimi organizacijami upokojencev skrbeti za ohranjanje in izboljševanje gmotnega, socialnega in družbenega položaja upokojencev ter uresničevanja njihovih pravic in interesov,
 • spremljati in ocenjevati socialni položaj upokojencev in skrbeti za uveljavljanje različnih oblik socialnega varstva,
 • spodbujati in razvijati druženje, športno in kulturno življenje, učenje in izobraževanje,
 • usmerjati in organizirati aktivnosti na športno-rekreativnem področju,
 • organizirati in spodbujati upokojenski turizem.

Izbrane komisije za področja dejavnosti DU določijo konkretne aktivnosti v skladu s cilji in namenom delovanja društva.

Članstvo in organiziranost DU

Organizacijsko vez društva s člani v krajevnih skupnostih predstavljajo poverjeniki, ki so izbrani takole:

– Blejska Dobrava – Tatjana SRPČIČ
– KS Podmežakla –
– KS Sava –
– KS Plavž –
– KS Planina pod Golico – Kristina RAZINGER
– KS Hrušica – Zora BAJŽELJ

V skladu s pravili društva občni zbor izvoli člane v naslednje organe DU Jesenice: upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče in predsednika društva.

Na občnem zboru, ki je bil 3. marca 2017, so bili v organe Društva upokojencev Jesenice izvoljeni:

predsednik: Boris Janez BREGANT

podpredsednikaIvanka ZUPANČIČ, Franci GOMILŠEK.

– upravni odbor: Boris Janez BREGANT, Stane ARH, Majda GOMILŠEK, Janez KOMEL, Stevo ŠČAVNIČAR, Irena LAH, Vladimir OBLAK, Božidar POGAČAR, Olga PREZELJ, Sonja RAVNIK, Janko RABIČ, Božena RONNER, Mirko SAVANDIĆ, Albina SERŠEN, Tatjana SRPČIČ, Francka THALER, Mojca FERLUGA.

nadzorni odborAndreja PETROVIČ, Ljuba LANGUS, Alma DERETIČ.

častno razsodiščeBranislav PETROVIČ, Valentina OKULIČ

Pravice in dolžnosti članov DU Jesenice so zapisane v Pravilih društva.

Letna članarina v DU Jesenice je 11,00 EUR.

Prispevek za sklad vzajemne samopomoči znaša 12,00 EUR .