• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 20. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. maja 2024 17:00Polona Avsenak: potovalni kolaž – potopisno predavanje.
  • 21. maja 2024 16:30Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
  • 23. maja 2024Koča na Gozdu (1226 m) - Visoki Mavrinc (1562 m)
  • 24. maja 2024 17:00OKROGLA MIZA: O pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
  • 27. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 3. junija 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 3. junija 2024 17:00Tone Konobelj: Razvoj Jesenic skozi stare razglednice.
  AEC v1.0.4

Poročilo o športni dejavnosti

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE

Komisija za šport in rekreacijo                                                       Jesenice, 13.02.2012

                                                P O R O Č I L O

                       o aktivnostih športnikov in rekreativcev v letu 2011

Športne discipline v katerih redno vadimo in tekmujemo:

 Kegljanje na asfaltu

Ob torkih redno vadi 8 žensk in ob sredah 15 moških članov DU Jesenice skupaj s še 13 člani DU Javornik-Kor.Bela. Vadba poteka organizirano od septembra do konca maja na kegljišču Podmežakla. Najem kegljišča delno sofinancirata (vsak po 10%) DU Jesenice in DU Javornik-Kor.Bela, največji delež (52%) pa plačajo člani sami. Tako moški kot ženske smo nastopili v enotni občinski rekreacijski ligi, kjer smo v konkurenci 11 ekip moški osvojili 6. mesto in ženske 10. mesto. Udeležili smo se pokrajinskega prvenstva DU Gorenjske v Škofji Loki. Moška ekipa je dosegla 8. mesto in ženska 7. mesto.

Omeniti velja že 31. tradicionalno srečanje kegljačev Šentjakoba in Jesenice, ki je bilo 11. maja v Šentjakobu in 12. oktobra na Jesenicah. Na srečanju nastopa po 5 žensk in 5 moških iz DU Jesenice in enako število iz DU Javornik-Kor.Bela

Udeležili smo se ŠI MZDU Jesenice v kegljanju posameznikov, tekmovanja za pokal Jesenice in za pokal Tržiča, organizirali smo srečanje s kegljači iz Škofje Loke in organizirali priložnostna tekmovanja ob dnevu društva, dnevu žena, in ob 1. maju. Ob zaključku sezone in ob zaključku koledarskega leta so že tradicionalni turnirji skupaj z vrstniki iz DU Javornik-Kor.Bela.

 Balinanje

Ob ponedeljkih redno vadi 8 žensk in ob sredah 13 moških članov DU Jesenice. Vadba poteka organizirano skozi celo leto na pokritem balinišču BK Jesenice v Bazi. Financiranje vadbe so prevzeli udeleženci sami s plačilom članarine pri BK Jesenice.

Udeležili smo se pokrajinskega prvenstva DU Gorenjske v Komendi, kjer je oslabljena moška ekipa dosegla 7. mesto in ženska ekipa 8. mesto.

V okviru ŠI MZDU Jesenice smo organizirali tekmovanje v balinanju trojic in prav tako za dan društva. Za memorial D. Tarmana ob prazniku KS Sava pa smo izpeljali tekmovanje dvojic.

Obe ekipi sodelujeta v gorenjski veteranski ligi in na priložnostnih turnirjih doma in v gosteh. Občasno se udeležuje tekmovanj še 5 moških, ki vadijo na balinišču za domom DU Jesenice.

 Namizni tenis

Ob torkih, sredah in petkih redno vadi 15 moških članov DU Jesenice. Vadba poteka organizirano v hali NTK Jesenice in v dvorani TVD Partizan Kor.Bela. Vadbo plačujejo udeleženci v celoti sami s članarino pri TVD Partizan Javornik-Kor.Bela in po pogodbi z Zavodom za šport Jesenice.

Organizirali smo pokrajinsko prvenstvo DU Gorenjske v namiznem tenisu za posameznike in dvojice. Na prvenstvu, katerega smo izvedli v športni dvorani OŠ Prežihov Voranc, je nastopilo 50 moških in 5 žensk iz 12 DU Gorenjske. Naši tekmovalci so osvojili enkrat 1. mesto (Stane Babič), dve drugi mesti (Buh Rudi in dvojica Buh-Babič) ter tri tretja mesta (Varl Alojz, Bohinc Janez in dvojica Bohinc-Jakopič).

Prav tako sta Rudi Buh in Stane Babič v republiški računalniški lestvici osvajala 2. in 3. mesta. V gorenjski rekreacijski ligi so kot ekipa osvojili 3-4. mesto in bili uspešni na priložnostnih turnirjih. Uspešno tudi nastopajo kot ekipa v občinski rekreacijski ligi, kjer so osvojili drugo mesto.

 Streljanje z zračno puško

Ob torkih in četrtkih od 9. do 11. ure redno vadi 5 žensk in 8 moških na strelišču SD Triglav v domu J. Pibernik na Slov. Javorniku. Vadba se plačuje s članarino v SD Triglav, katero pokrivajo udeleženci sami in z minimalnim prispevkom DU Jesenice.

Udeležili smo se gorenjskega prvenstva v Škofji Loki, kjer je moška ekipa osvojila 2. mesto (6. Bizjak, 7. Bohinc, 11. Jezeršek in 13. Rabič) ženska ekipa pa prav tako 2. mesto (8. Kralj Majda, 9. Sedej Pavla, 14. Košir Helena in 15. Frelih Sonja). Ženska ekipa je nato sodelovala še na državnem prvenstvu, kjer ja bila peta.

Na ŠI MZDU smo sodelovali s posamezniki (osvojili prva tri mesta) in prav tako na priložnostnih tekmovanjih ter veteranskih ligah.

Šah

Vadba poteka redno ob sredah v poletnem času v Šahovskem domu in v zimskem času v našem domu. Udeležili smo se ŠI MZDU Jesenice, kjer smo osvojili največ točk. Na gorenjskem prvenstvu v Domžalah smo ekipno dosegli 6. mesto, med posamezniki pa je Franc Ravnik dosegel 2. mesto in Ivan Pavlin 9. mesto. Organizirali smo odprto prvenstvo Jesenic na katerem je sodelovalo 17 igralcev in Cvetko Ristov je osvojil 1. Mesto, Esad Halilov 2. mesto in Vojislav Ivelja 3. mesto. Sodelovali smo še na priložnostnih turnirjih po celi Sloveniji.

Tenis

Vadba se odvija od maja do oktobra na teniških igriščih TK Jesenice in se je udeležuje 5 igralcev. Stroške vadbe krijejo udeleženci sami s plačilom članarine pri TK Jesenice in lastnim prispevkom. Udeležili smo se  ŠI MZDU Jesenice, in z dvema članoma še gorenjskega prvenstva v Radovljici.

Pikado

Zaenkrat nimamo uspeha z organizacijo vadbe saj ne moremo dobiti zainteresiranih tekmovalcev. Udeležili smo se le ŠI MZDU Jesenice vendar brez posebnega uspeha

Organizirali smo tekmovanju ob dnevu društva, kjer je nastopilo 16 moških in 8 žensk

Kegljanje z nihajno kroglo

Podobno kot pri pikadu nismo uspeli zainteresirati tekmovalcev za redno vadbo. Občasno se vadi pri Dobravcu na Bl. Dobravi in v Mojstrani pri domu DU Dovje –Mojstrana. Nastopili smo na ŠI MZDU Jesenice in na turnirju DU Dovje-Mojstrana le v ženski konkurenci.

Smučanje in tek na smučeh

Vadba poteka ob torkih in četrtkih z ozirom na snežne in vremenske razmere od decembra do marca na terenih od Rateč do Bohinja. Redno vadi 15 tekmovalcev. Udeležili smo se pokrajinskega prvenstva DU Gorenjske, ki je bilo na Pokljuki. Ekipno smo dosegli 9. mesto med posamezniki pa 3 četrta mesta (Marta Rebolj, Jože Svetina in Franci Vavpotič)

 Kolesarjenje

Spada med rekreativne panoge in se ga je udeležilo 25 kolesarjev. Redni izleti so bili po programu vsak torek in tako smo uspeli izpeljati 23 izletov, srečanja gorenjskih kolesarjev na Kokrici pa se nismo udeležili zaradi napake organizatorja.

 Pohodništvo

Po programu pohodov, ki se odvijajo vsak drugi četrtek nam je uspelo realizirati 25 pohodov iz programa, poleg rednih četrtkovih pohodovsmo se udeležili še 3 pohodov v organizaciji SIJ oziroma DMIT-a. Število pohodnikov se je že povečalo na 65 in na enem pohodu nas je bilo že 45 (povprečje 28 udeležencev/pohod).

 Telovadba

Redna vadba za ženske poteka v domu F. Bergelja in v TVD Partizan, kjer vadi 35 žensk in sicer ob torkih in četrtkih po prilagojenem programu.

 Plavanje

Rekreativno plavanje se je odvijalo od maja do septembra v kopališču Ukova in se ga je udeleževalo do 30 članov.

V večini panog smo uspeli vključiti nove člane v sistem vadbe in tudi v tekmovanja. Žal se pikado, tenis in kegljanje z nihajno kroglo tudi v tem letu niso uveljavili. Kljub pripravljenosti vodij sekcij za organizacijo vadbe in tekmovanj, se stanje ni izboljšalo niti po številu sodelujočih niti po tekmovalnih dosežkih.

Iz pregleda finančnega poslovanja izhaja, da smo imeli v letu 2011 v športno rekreativni dejavnosti za 4.887,52 EUR prihodkov in za 4.921,30 EUR odhodkov. To pomeni, da smo iz drugih prihodkov društva prispevali za to dejavnost 33,78 EUR.

Glavni stroški so nastali pri organizaciji pokrajinskega prvenstva DU Gorenjske v namiznem tenisu, ki pa smo jih pokrili z donacijami. Po pogodbi o sofinanciranju letnega programa športa smo od občine Jesenice prejeli 1.471,92 EUR

Poročilo sestavil na osnovi poročil vodij sekcij: Janez Komel