• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 17. junija 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. junija 2024Plave - Korada
  • 22. junija 2024Letovanje v Rabcu, Hrvaška
  • 1. avgusta 2024 16:00Dan Društva upokojencev Jesenice– praznovanje s piknikom
  • 11. septembra 2024Izola
  • 16. septembra 2024 17:00Marko Rolc: Mehika, potopisno predavanje.
  • 27. septembra 2024 16:00Proslava Mednarodnega dneva starejših in srečanje z jubilanti DUJ
  • 8. oktobra 2024 16:30Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
  AEC v1.0.4

Moški pevski zbor

Pevske vaje od januarja do junija in od septembra do decembra v prostorih Doma DU Jesenice. Vabimo člane, da se  nam pridružijo.

Torek od 17.30. do 19.00 ure

———————————————————————————————————————————————–

KRATKA ZGODOVINA MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA DU JESENICE

OB 60 – letnici DELOVANJA

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

Po drugi svetovni vojni se je organizirano društveno delovanje upokojencev v občini Jesenice pričelo po 8. (osmem) avgustu 1948. leta, ko je bila ustanovljena podružnica Društva upokojencev Jesenice. Vključevala je upokojence od Rateč do Žirovnice. Največ pozornosti pri aktivnostih je bilo posvečeno vključevanju novih članov, prostorskim problemom, gmotnemu položaju, razvijanju športne in kulturne dejavnosti.

Moški pevski zbor DU Jesenice je bil ustanovljen oktobra leta 1961 in je nastarejši upokojenski zbor na Gorenjskem. Ustanovljen je bil na pobudo članov UO podružnice in nekaterih pevcev, ki so peli v drugih zborih, a so bili že upokojeni. S pridobitvijo starega harmonija in privolitvijo Poldeta Ulaga, da bo poučeval pevce, je zbor začel z rednimi vajami leta 1962. Ideja o ustanovitvi pevskega zbora upokojencev sega že v leto 1956, vendar je ni bilo mogoče realizirati, ker podružnica ni imela ne prostorov za vaje, ne glasbenega instrumenta in in ne pevovodje. Pred ustanovitvijo zbora je neformalno obstajala skupina pevcev, ki je pela na pogrebih pod vodstvom g. Jaka Vebra.

Ker podružnica DU Jesenice še ni imela svojih prostorov, je zbor vadil prve štiri leta v posebni sobi gostilne pri Kobalu. V prvem sestavu MoPZ DU Jesenice so bili naslednji pevci: Janez Markizeti, Alojz Jeraša, Franc Terseglav, Franc Ambrožič, Franc Koder, Alojz Grebenšek, Joža Kristan, Franc Čibej, Lovro Noč in Jaka Veber. Kmalu so se jim pridružili: Janez Dakskofler, Alojz Krišelj, Peter Beguš, Oto Gerdej, Franc Mulej in Ilija Vergles. Nekateri pevci so prepevali še tudi v drugih pevskih zborih na Jesenicah in na Slovenskem Javorniku.

Podružnica DU Jesenice je imela prostore na Razgledni poti – lesena mala hiša, imenovana Monte-Karlo. Hiša ni niti malo ustrezala za druženje starejših ljudi, še manj za pevske vaje. V letu 1965 je občina Jesenice odkupila sedanjo hišo Pod gozdom 13 od obrtnika Kavalarja. Spodnje prostore, kjer so bile delavnice, je preuredila za pisarno, za sanitarije in majhen prostor za sestanke. V letu 1966 je podružnica DU dogradila prizidek, današnji veliki salon. Akcijo je organizirala in izvedla s pomočjo upokojencev in finančno pomočjo Železarne Jesenice. V letu 1974, ko je bil predsednik Hans Verdnik in gospodar Polde Ulaga, se je prizidal še mali salon, ki je postal mala soba za pevce.

Polde Ulaga je zbor vodil 7 (sedem) let. Zapustil ga je zaradi preobremenjenosti, saj je vodil še MoPZ Jeklar in bil ravnatelj in predavatelj v Mojstrski šoli. V letu 1967 so v zboru nastala nesoglasja med pevci (zapisnik seje). Nekaj pevcev se je zato odločilo zapustiti zbor in organizirali so nov zbor na Slovenskem Javorniku pod vodstvom Jaka Vebra. Odšli so: Franc Koder, Alojz Grebenšek, Franc Čibej, Alojz Križelj, Franc Koprivc, Viktor Koprivec, Anton Kofler, Franc Veber in Jaka Veber.

V letu 1968 je vodenje zbora prevzel Janez Ponikvar, pevec pri Jeklarju in nekdanji organist na Dovjem. Zaradi okrnjenega zbora je Janez Ponikvar začel zbirati primerne pevce med upokojenci in neupokojenci, tudi v MoPZ Jeklar. Ker je poznal veliko pevcev, je pridobil za zbor DU Jesenice tudi več pevcev, ki še niso bili upokojeni. To leto je v zbor pristopil tudi Franc Jelenc (na povabilo zborovodje) in mu ostal zvest do današnjih dni. Janez Ponikvar je zbor vodil do svoje smrti leta 1981. Zbor  se je od njega poslovil s pesmijo na kranjskem pokopališču.

Poučevanje zbora je prevzel Joža Kelvišar, znani jeseniški organist. Zaradi bolezni je moral poučevanje opustiti že po šestih (6) mesecih. V aprilu 1982 mu je zbor zapel v zadnje slovo na Blejski Dobravi.

Vodenje zbora je začasno prevzel Franc Jelenc. Takrat je bilo na Jesenicah težko dobiti prostega zborovodjo, ker je obstajalo veliko zborov.  Franc Jelenc je bil istočasno zborovodja,  predsednik zbora, organizator prireditev ter  pisec kronike več kot leto dni.

Zelo uspešna stran zgodovine pevskega zbora se je pričela decembra 1982, ko je zbor prevzela Mira Mesarič, učiteljica glasbenega pouka in zborovodkinja šolskega zbora na OŠ Toneta Čufarja. V zbor je pritegnila več mlajših, še zaposlenih  pevcev. Pod njenim vodstvom je v zboru pelo tudi do 28 pevcev.  Zbor je kvalitetno zelo napredoval in prišel do večje pozornosti in prepoznavnosti na Jesenicah in tudi v Sloveniji. V vaje je vključila tudi strokovne pogovore in družabno življenje. Zborovodkinja Mira Mesarič je zbor zapustila po  sedmih (7) letih, ko je prevzela delovno mesto ravnateljice Glasbene šole na Jesenicah.

Začasno je vodenje zbora prevzel Franc Jelenc. Dva meseca je bil zborovodja Matjaž Šurc, nato leto in pol ponovno Franc Jelenc. Pevci so nadaljevali z vajami in nastopi. Izvedli so vse načrtovane nastope v domu društva, na občinskih prireditvah, na regijskem in republiškem srečanju upokojenskih pevskih zborov in tudi na taboru pevskih zborov v Stični.

V oktobru 1991 je vodstvo zbora prevzela Irena Gluhar, poznana pevka v jeseniškem cerkvenem zboru. Pevski repertoar se je zelo povečal v prid narodnih pesmi. Pod njenim vodstvom je zbor veliko nastopal. Udeležil se je občinskih, regijskih in republiških srečanj upokojenskih pevskih zborov ter tudi pevskih taborov v Šentvidu pri Stični. Zbor je vodila devet (9) let in dva meseca. Leta 2001 ji je zbor zapel v zadnje slovo na Blejski Dobravi.

Vodenje zbora je ponovno prevzel Franc Jelenc. Po daljšem iskanju novega zborovodje je zbor prevzel Marjan Potokar. Vendar se ni ujel s pevci in zaradi nesoglasij je zbor kmalu iskal novega zborovodja.

V oktobru 2002 je zbor ponovno prevzela zborovodkinja Mira Mesarič. Na srečo zbora se je tedaj ravno upokojila. Zbor je dobil nov zagon. Tudi število pevcev se je povečalo. Veliko so nastopali, a nikoli niso pozabili tudi na prijetno druženje v zboru.

Zborovodje MoPZ DU Jesenice so bili:

 1.  Polde Ulaga                           1961 – 1968  (maj)                               7 let
 2. Janez Ponikvar                       junij 1968 – junij 1981                       12 let     8 mes.
 3. Joža Kelvišar                          nov. 1981 – april 1982                         0 let     6 mes.
 4. Mira Mesarič                          dec. 1982 – junij 1989                         6 let     7 mes.
 5. Matjaž Šurc                            feb. 1990 – april 1990                          0 let     2 mes.
 6. Irena Gluhar                           okt. 1991 – april 2001                          9 let     2 mes.
 7. Marjan Potokar                      maj 2001 – maj 2002                           1 leto
 8. Mira Mesarič                          okt. 2002 – sep. 2018                           16 let
 9. Peter Novak                            jan. 2019 – še vodi zbor
 10. Franc Jelenc                        skupaj 3 leta in 7 mesecev.    (  jun. 1981 – okt. 1981 / 5 mes. ; maj 1982 – nov. 1982 / 7 mes. ; jul. 1989 – jan. 1990 / 7 mes. ;  maj 1990 – okt. 1991  /1 leto   6 mes. ;  maj 2002 – okt. 2002 /6 mes.)

Predsedniki pevskega zbora so skrbeli za finance, za organizacijo in za sprotno reševanje problemov. V 50 letni zgodovini zbora so se izmenjali:

Janez Markizeti od 1961 do leta 1972.

Ludvik Smuk od leta 1973 do leta 1981.

Franc Jelenc od leta 1982 do 2011.

Vladimir Oblak od leta 2011 dalje.

Pevski zbor je veliko nastopal in imel in tudi odlične uspehe. Na leto je imel povprečno od 20 do 30 nastopov. Največkrat je zbor pel v domu DU Jesenice. Vsa leta se je udeleževal občinske revije pevskih zborov občine Jesenice, regijskih srečanj upokojenskih zborov in republiških srečanj upokojenskih zborov v različnih mestih po Sloveniji.

Sodelovali so že 33 krat na pevskem taboru v Šentvidu pri Stični, ki je najbolj množična in največja glasbena prireditev pevcev. Na njej sodeluje istočasno tudi po 250 pevskih zborov iz Slovenije in iz zamejstva.

Veliko so pevci nastopali ob različnih priložnostnih in na spominskih proslavah za: Železarno Jesenice, razna podjetja,  invalidske organizacije, planince,  Zvezo borcev, Občino Jesenice, jeseniške krajevne skupnosti. Redno pojejo na Zakopih na Mežakli, na spominskih komemoracijah KS Podmežakla in Blejska Dobrava. Peli so na Obranci, v Kranjski Gori, Planini pod Golico, v parku  na Jesenicah in drugod.

Zelo radi pojejo oskrbovancem in našim prijateljem v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, v Viharniku Kranjska Gora,  v Domu Dr. Janka Benedika Radovljica.  Oskrbovanci nas sprejmejo z navdušenjem, tudi zapojejo z nami in nam namenijo veliko aplavza.

Tradicionalno smo imeli vsako leto skupni nastop s pevskim zborom DU Trbovlje, izmenoma na Jesenicah in v Trbovljah. Sodelujemo z drugimi jeseniškimi zbori: Sodelovali smo z bivšim Moškim pevskim zborom iz Blejske Dobrave in  z MePZ Nagelj iz Hrušice. Sedaj sodelujemo še  z ŽePZ “Večerna zarja”, DU Javornik-Koroška Bela in MePZ Kranjska Gora, Kulturno društvo “Odmev”.

Ob 40-letnici ustanovitve Moškega pevskega zbora DU Jesenice je bil zbor izbran, da se udeleži prve revije PZ upokojencev Slovenije v Mariboru. Zahtevno nalogo, zastopati celo Gorenjsko regijo, smo uspešno izpolnili. Trud na vajah je bil poplačan, saj je bil zbor zelo lepo sprejet med poslušalci. Posneta je bila tudi kaseta s slikovnim materialom.

V letu 2004 je bilo Društvo upokojencev Jesenice organizator srečanje DU Gorenjske, DU s Koroške (Avstrija) in Julijske Krajine (Italija) v Kranjski Gori. Na srečanju je Gorenjsko zastopal naš MPZ DU Jesenice.

Zbor prepeva predvsem slovenske narodne in umetne pesmi. Pojemo tudi pesmi drugih narodov. Naš spored obsega širok izbor pesmi, ker že dolgo časa pojemo skupaj in se pevci praktično ne menjajo. Pevci imamo dolg pevski staž, ki se meri že z desetletji. V svoji sredini imamo pevca, ki prepeva kar polnih 72 let.

 •  – Franc Jelenc             prepeva 77 let                  in         v zboru DUJ   49 let;
 • – Albert Bertoncelj     je prepeval 65 let             in         v zboru DUJ   40 let;
 • – Franc Kejžar             je prepeval 60 let             in         v zboru DUJ   34 let.

Priznanje za več kot 50 letno prepevanje v raznih zborih in tudi v MoPZ DU Jesenice so prejeli: Tomaž Čufer, Albert Bertoncelj in Franc Jelenc.  Za večletno prepevanje v zboru  je veliko pevcev prejelo zlate, srebrne in bronaste Gallusove značke.

Pevci pevskega zbora so zelo ponosni na prejeta priznanja: plaketo iz republiškega srečanja v Krškem, plaketo MoPZ Vintgar iz Blejske Dobrave, plakete s Pevskega tabora v Šentvidu pri Stični za 5 x, 10 x, 15 x, 20 x, 25 x in 30 x za sodelovanje, plaketo Železarne Jesenice, priznanje Občine Jesenice, Čufarjevo plaketo Občine Jesenice za kulturno dejavnost, veliko plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije in še veliko drugih priznanj. Čufarjevo plaketo za kulturo je prejel Franc Jelenc in Mira Mesarič.

V vsej zgodovini MoP DUJ je v zboru prepevalo 119 pevcev. Le redki so zapustili zbor po lastni odločitvi. Večina jih je moralo prenehati s petjem zaradi bolezni  ali smrti.

Redne vaje je zbor imel šele po letu 1965, ko je Občina Jesenice kupila hišo Pod gozdom 13 in oddala v najem spodnje prostore Društvu upokojencev. Vadili so v prostoru, kjer je sedaj pisarna društva, nato v velikem salonu. Z dograditvijo prizidka v letu 1974 so dobili svojo pevsko sobo.

Mali stari harmonij je bilo prvo glasbilo za intonacijo in spremljavo. Ko je ta odpovedal, je Zveza kulturnih organizacij Jesenice posodila v uporabo harmonij v kovčku. Leta 1976 je bil kupljen enak harmonij za MoPZ DU Jesenice. V letu 1988 je bil kupljen sedanji pianino.

V času delovanja zbora se je zamenjalo veliko predsednikov DU Jesenice. Po vrsti so si sledili od leta 1948: Janez Iskra, Janko Ravnik, Jože Robič, Franc Bohinc, Tine Zupan, Janko Smolej, Valentin Lukan, Hans Verdnik, Janko Burnik, Ivan Voh, Srečko Krč, Dušan Thaler,  Boris Bregant in sedanji Stevo Ščavničar.

Danes v zboru prepeva 12 pevcev, ki prihajajo na vaje z Jesenic in okoliških krajev: Blejske Dobrave, Kočne, Koroške Bele, Hrušice, Jeseniških Rovtov.

Prvi tenor: Franc Jelenc, Stane Narad, Srečo Šmid.

Drugi tenor: Janez Novak, Anton Dremelj, Anton Marinko

Prvi bas: Henrik Lužnik, Vladimir Oblak, Anton Šalamon

Drugi bas: Franc Kavčič, Stane Klinar in Stane Arh.

Še bomo peli, pravijo pevci. Seveda, sebi v užitek in zadovoljstvo ter za dobro družbo. Ko so z našim nastopom zadovoljni poslušalci,  je nam pevcem z aplavzom poplačan ves trud na vajah in nastopih.

 

Zapisal:      Franc Jelenc, dopolnil Stane Arh

oktober 2021

Zberi še dobljena priznanja.

Zbor DU Jesenice je nastopil v veliki dvorani Cankarjevega doma in v dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu. Gorenjski upokojenski zbori smo zapeli na kongresu gerentologov v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Peli smo v eni prvih TV oddaj za upokojence »V Nebotičniku«, kjer so sodelovali tudi drugi aktivi DU Jesenice (športniki, solisti, ročna dela). Zelo odmeven je bil nastop v radijski oddaji »Prizma – optimizma« s pevcem Ladom Leskovarjem.