• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 17. junija 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. junija 2024Plave - Korada
  • 22. junija 2024Letovanje v Rabcu, Hrvaška
  • 1. avgusta 2024 16:00Dan Društva upokojencev Jesenice– praznovanje s piknikom
  • 11. septembra 2024Izola
  • 16. septembra 2024 17:00Marko Rolc: Mehika, potopisno predavanje.
  • 27. septembra 2024 16:00Proslava Mednarodnega dneva starejših in srečanje z jubilanti DUJ
  • 8. oktobra 2024 16:30Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
  AEC v1.0.4

Finančno poročilo

FINANČNO  POROČILO  ZA  OBDOBJE  OD  01.01.2011 DO  31.12.2011

 PRIHODKI:

 – članarina                                                        7.234,70 EUR

– dotacija za kulturo in MPZ                    855,94 EUR

– dotacija za literate                                   383,31 EUR

– dotacija za krožek ročnih del                  547,94 EUR                 

– dotacija za šport in prisp.športnikov     4.887,52 EUR

– dotacija za zdravstveno preventivo           148,75 EUR            

– dotacija za program starejši za

   večjo kakovost življenja                       2.179,15 EUR

–  dot.za obiske starejših občanov            151,52 EUR

– MZDU za občni  zbor                                         45,95 EUR                       

– obresti                                                      148,77 EUR

– najemnina za študentske sobe              4.380,00 EUR

– ostale najemnine                                    150,00 EUR

– posmrtnina                                             235,00 EUR

   SKUPAJ :                                                     21.348,55 EUR

 

 IZDATKI:

 – električna energija                                     80,04 EUR

– ogrevanje                                               5.950,70 EUR

– pisarniški material                                    333,36 EUR

– stroški strokovne literature                         22,80 EUR

– čistila,pranje                                               89,07 EUR    

– poštni stroški                                            214,28 EUR

– stroški doma                                             241,18 EUR

– adaptacija doma                                    1.742,03 EUR

– stroški za proslave,jubilanti,obletnice      835,03 EUR

– potni stroški                                             182,33 EUR

– stroški bančnih storitev                              385,04 EUR

– komunalne storitve                                    211,81 EUR

– telefon,kabel,internet                                 428,19 EUR   

– oblet.,fotografije,cvetje                                       112,18 EUR

– stroški za kulturo,MPZ                                      865,60 EUR   

– stroški za projekt starejši za pomoč starejšim         1.838,83 EUR

– zdravstvena preventiva                                      112,09 EUR

– obiski starejših občanov                                     473,16 EUR

– stroški za rekreacijo                                         4.921,30 EUR   

– drugi stroški storitev                                          662,63 EUR   

– zavarovalne premije                                           451,12 EUR

– stroški krožka ročnih del                                       222,56 EUR

– stroški podjemnih pogodb                              6.245,85 EUR

amortizacija                                                     2.757,52 EUR

 SKUPAJ:                                                              29.378,70 EUR

 

PRIHODKI  =      21.348,55 EUR

IZDATKI     =     29.378,70 EUR

RAZLIKA    =       – 8.030,15 EUR

 

 STANJE  SREDSTEV :

 – denarna sredstva v blagajni                =      676,26  EUR

– denarna sredstva na računih bank     =   1.182,49  EUR

– depozit                                                   =   7.667,52  EUR

     SKUPAJ :                                                  9.526,27  EUR

  

Društvo ima  na dan 31.12.2011 za 1.738,29 EUR kratkoročnih obveznosti .

Zaloge materiala v bifeju =857,26 EUR.


                                                                        Računovodja:

                                                                      Nada Bergles l.r.