• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 15. aprila 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 15. aprila 2024 17:00Sonja Ravnik: Makedonija in Albanija.
  • 17. aprila 2024Terme Dobrna
  • 22. aprila 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 29. aprila 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 6. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 6. maja 2024 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 8. maja 2024Ljubljana
  AEC v1.0.4

Zbor članov DU Jesenice, 3. 3. 2023

ZBOR ČLANOV Društva upokojencev Jesenice,

bo v petek, dne 3. 3. 2023 ob 16. uri

v domu DU Jesenice,

Pod Gozdom 13, Jesenice

DNEVNI RED
 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Poročilo o prisotnosti
 3. Izvolitev delovnega predsedstva
    – predsednika/co
    – dva člana
    – zapisnikarja
    – overovatelja zapisnika.
 4. Poročilo o delu v letu 2022
 5. Finančno poročilo
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Razprava na poročila in sprejem sklepov
 8. Pozdrav gostov
 9. Podelitev priznanj
10.Plan dela in finančni načrt za leto 2023
11. Poročilo o delu stanovanjske komisije pri DU Javornik – Koroška Bela
11.Zaključek.

V skladu z 27.členom Pravil društva upokojencev Jesenice je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva.V nasprotnem primeru se začetek odloži za 30 min. Po preteku tega časa je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je prisotnih najmanj 50 članov društva.

VLJUDNO VABLJENI !

Veselimo se srečanja z vami in druženja med člani.

Predsednik: Stevo Ščavničar