• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 8. decembra 2023 17:00Letni koncert Moškega pevskega zbora DUJ
  • 11. decembra 2023 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 16. decembra 2023Varaždin
  • 18. decembra 2023 17:00Sonja Zupanc, Nacionalni parki ZDA
  • 31. decembra 2023 19:00Silvestrovanje
  AEC v1.0.4

Solidarnostni dodatek k pokojninam, 15. 1. 2022

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo 15. 1. 2022 izplačal upokojencem solidarnostni dodatek, ki ga predvideva novi interventni zakon za omilitev posledic covida-19. Izplačan bo v višini od 130 do 300 evrov, odvisno od višine pokojnine oziroma nadomestila, ki ga je uživalec prejel v mesecu decembru 2021.

Tisti, ki so decembra prejeli pokojnino  v višini do 523 evrov, bodo prejeli dodatek v višini 300 evrov. Prejemniki pokojnine  v višini od 523,01 do 628 evrov bodo prejeli 230 evrov dodatka,  v višini med 628,01 in 732 evrov pa v višini 130 evrov.

V znesek pokojnine za obračun solidarnostnega dodatka se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, če so ti upokojenci zavodu posredovali dokazilo o višini teh prejemkov.

Za uživalce delne pokojnine in uživalce sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, dodatek ne bo odmerjen v sorazmernem delu. Pravilo je enako, kot je veljalo za izplačilo solidarnostnega dodatka januarja lani po sedmem protikoronskem zakonu. Podatek o odstotku delne pokojnine na podlagi delne zaposlitve bo upoštevan pri izračunu osnove za odmero dodatka.

Dodatek bodo do konca marca izplačali tudi vojnim veteranom, vojnim invalidom in invalidom. Znašal bo 150 evrov.

Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči, prav tako ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Novosti na področju upokojevanja, pokojnin in dodatkov

Po novicah napisal Stane Arh