• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 22. aprila 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 29. aprila 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 6. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 6. maja 2024 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 8. maja 2024Ljubljana
  • 13. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. maja 2024 17:00Polona Avsenak: potovalni kolaž – potopisno predavanje.
  AEC v1.0.4

Kandidati za župana Jesenic v DUJ, 5. 11. 2018

V nedeljo, 18. 11. 2018 bomo na lokalnih volitvah volili bodočega župana Jesenic, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. Nam, upokojencem ni vseeno, kdo bo novi župan in kdo nas bo zastopal v svetih. Želimo si kandidate z vizijo razvoja Jesenic, kandidate, ki bodo znali in bodo sposobni dane obljube tudi izpolniti, kandidate, ki jim je mar za Jeseničane in zmorejo interese Jeseničanov postaviti pred zahteve in interese svoje stranke, kandidate, ki imajo široko znanje, ki znajo organizirati dobro ekipo, pozorno poslušati njene nasvete in z njo dosegati zastavljene cilje. Leta kandidatov niso pomembna, pomembna je njihova energija, odločnost in sposobnost, da se dobre ideje izvedejo v dobrobit prebivalcev Jesenic.

Kandidate izbiramo za prihodnost Jesenic,  preteklosti ne more nihče spreminjati. Od izvoljenih kandidatov je odvisno tudi, kakšna bo prihodnost nas upokojencev. Lahko nas ignorirajo, ali pa prisluhnejo našim željam in potrebam. Ne odpovejte se svoji pravici in svoji moči odločanja. Pojdite na volišče in volite kandidate, za katere ste prepričani, da vam bodo prisluhnili in tudi skrbeli za vas. Pri slabi udeležbi na volitvah se lahko zgodi, da organizirana skupina izvoli svojega, vnaprej izbranega župana in tudi člane sveta. To pa ne bo dobro za Jesenice. Na Jesenicah nas je preko 5 000 upokojencev, to je skoraj polovica vseh volivcev. Bomo znali stopiti skupaj in izbrati za nas dobre kandidate?

V Domu Društva upokojencev Jesenice smo gostili vse kandidate za jeseniškega župana, res, prav vseh sedem se je odzvalo našemu vabilu: Gordana Ana Višnar Župančič, Janko Pirc, Žarko Štrumbl, Blaž Račič, Alma Rekić, Miha Rebolj, Tomaž Tom Mencinger.

Skrbno smo jih poslušali. Kritično smo ocenjevali njihove odgovore na direktna in zvita, celo nekoliko provokativna vprašanja, ki jim jih je zastavila voditeljica Albina Seršen. Dvorana je bila polna radovednih ljudi, tako da ni bilo praznih sedežev. Med njimi je bilo kar veliko mladih ljudi, ki bodo postali upokojenci šele čez leta. To nas veseli, ker smo za medgeneracijsko sodelovanje.

Opise programov posameznega kandidata bomo spustili, ker jih najdete na predstavitvah in intervjujih, ki so skrite pod njihovimi imeni na zgornjem seznamu ali pa v prilogi Jeseniških novic: Volilni glas, november 2018. Na kratko bomo povzeli le naše vtise o posameznem kandidatu, ki smo jih dobili na predstavitvi.

Vsi kandidati so dobri govorniki. Nikomur ni bilo težko odgovoriti na še tako kočljivo vprašanje. Skoraj vsi se zavedajo problemov mesta Jesenic, a prave rešitve so bile pri nekaterih še zavite v meglo. Vsi so obljubili, da bodo skrbeli za boljše življenje Jeseničanov, ker si to zaslužijo. Med kandidati so bile velike razlike v prioriteti nalog, ki naj bi se jim posvetili, in tu je bistvena razlika v programih.

Gordana Ana Višnar Župančič dela vseskozi v gospodarstvu in kot direktorica ve, da je denar potrebno najprej zaslužiti, šele potem ga lahko vlagaš v projekte. Občino je potrebno voditi kot podjetje. Prihodnost Jesenic vidi v sistematičnem izobraževanju mladih in v razvoju gospodarstva, ki naj bi zaposlilo izobraženo mladino.  Jesenice postajajo stare, ker mladina odhaja za kruhom. Razvoj gospodarstva naj bi temeljil na privatni iniciativi, občina bi pomagala le z urejanjem ustreznih pogojev. Finančna pomoč podjetjem običajno ni učinkovita, če niso sami sposobni zaslužiti za svoj razvoj.

Janko Pirc ne želi dajati praznih obljub, ki jih ne bo mogel izpolniti. Obljublja pa, da bo dober župan, ki bo skrbel za dobro vodenje občinske uprave, za izboljšanje infrastrukture in življenja Jeseničanov in za pospešitev razvoja gospodarstva. Meni, da je dozorel čas, ko se morajo občinski možje zamenjati.

Žarko Štrumbl zagovarja brezplačen avtobusni promet po Jesenicah in podaljšanje proge vlaka do Hrušice. Kot župan bi rad prinesel nekaj novega, a nam ni zaupal, kaj je to. Kot zgodovinar in arhivar v Arhivu Republike Slovenije dobro pozna zgodovino Jesenic.

Blaž Račič  kandidira kot neodvisni kandidat in pričakuje, da bodo njegov program Jeseničani podprli. Kot novinar pozna dobro težave Jesenic in jih želi rešiti. V zadnjih letih razvoj stagnira, na nekaterih področjih se stanje celo poslabšuje. Nujne so spremembe. Posvetil bi se predvsem izboljšanju kakovosti bivanja na Jesenicah (mladinski center, kulturna dejavnost, delovanje društev s pomočjo profesionalcev, vrtičkanje, turistični center na Hrušici, parki na Plavžu, …).

Alma Rekić  kandidira za župana, ker si želi spremembe v razvoju Jesenic, ki so nujno potrebne. Občina bi morala biti bolj odprta za pobude občanov. Premalo so izkoriščene izkušnje in znanje starejših prebivalcev, mladina pa nima dovolj priložnosti za izražanje. Izboljšala bi nadzor nad občinskimi investicijami, da ne bi prihajalo do anomalij in neutemeljenih prekoračitev, ki so posledica slabega delovanja občinske uprave. Podpirala bo v občini šolstvo, turizem, socialno skrbstvo in humanitarne dejavnosti.

Miha Rebolj meni, da je na Jesenicah prišel čas za spremembe in da se začno pisati nove zgodbe.  Potrebno je zagotoviti denar, da se končajo projekti v delu. Sanirati bo potrebno deponijo na Mali Mežakli. Izkoristiti moramo potencial poslovne cone ob karavanškem platoju, ki je blizu meje. Imamo odlično vodo, ki je ne izkoriščamo.  Potrebno bo sanirati plaz na Koroški Beli. Premalo izkoriščamo bližino Bleda in Kranjske Gore za razvoj turizma na Jesenicah. Več bo potrebno vlagati v športne dejavnosti, ker društva životarijo. Potrebno bo sanirati bazen v Ukovi. Za invalide je potrebno narediti klančine in dvigala pri večstanovanjskih objektih. Na občini imamo dovolj usposobljene kadre, da izpeljejo vse te projekte.

Tomaž Tom Mencinger. si želi še četrti mandat, da izpelje zastavljene projekte do konca. V dvanajstih letih je kot župan naredil za Jeseničane več kot katerikoli izmed ostalih kandidatov. Boril se bo, da bolnica ostane na Jesenicah. Še naprej bo vlagal v izboljšanje pogojev v šolah. Denar za projekte bo pridobival preko prijav na razpise. Jesenice imajo potencial tudi v turizmu: Stara Sava,  soteska Vintgar, kamp Perun, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, kampiranje v železniških vagonih, plato Karavanke. V zraku je obviselo vprašanje, če bo imel dovolj časa in energije, da vse to izpelje glede na svoje zdravstveno stanje? V tem mandatu je uspel s pomočjo dveh podžupanov.

Pismena beseda je le odsev samostojne predstavitve kandidatov. Vsi so se pripravili na predstavitev in nam predstavili svoje videnje nalog in zadolžitev župana na Jesenicah. Jaz sem se že na predstavitvi odločil, kdo bo boljši župan. Upam, da je moj zapis pripomogel tudi vam k pravi odločitvi.

Za konec pa še nekaj mojih opažanj, ki sem jih dobil pri prebiranju Volilnega glasa.

Le malo žensk kandidira za župana. Verjetno jih stranke ne kandidirajo. Da pridejo na listo, so se morale dokazovati bolj kot moški, morajo biti moralno močnejše in si zaupati, da bodo zmogle vse naloge župana. Pogosto izvoljene ženske v resnici  naredijo red na občini (ali državi) in vodijo tako, da je v korist skupnosti. Ženske običajno niso podkupljive ( koruptivne ) in so pridne in odgovorne mravljice.

V nekaterih občinah imajo le enega kandidata za župana. Vse te občine se odlično razvijajo in njihov napredek je opazen. Ti župani se razumejo s svetniki in delujejo z njimi kot usklajen kolektiv za skupnost.

Mladim premalo zaupamo in tudi sami so premalo aktivni. Na listi kandidatov za člane občinskega sveta jih je bolj za vzorec, le trinajst jih je mlajših od 30 let. Vseh kandidatov je kar 179. Več je med kandidati upokojencev, skupaj 59.  Povprečna starost kandidatov je 54 let, kar je visoka starost glede na to, da se v tem obdobju začne že naravni upad človekovih sposobnosti.

Napisal in slikal: Stane Arh