• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 22. aprila 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 29. aprila 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 6. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 6. maja 2024 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 8. maja 2024Ljubljana
  • 13. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. maja 2024 17:00Polona Avsenak: potovalni kolaž – potopisno predavanje.
  AEC v1.0.4

Zbor članov DU Jesenice, 4. marec 2016

Dnevni red zbora članov DU Jesenice:

 1. Izvolitev organov Zbora članov
• delovno predsedstvo
• zapisnikar
• verifikacijska komisija
• overovatelja zapisnika
2. Poročilo predsednika o delovanju DUJ v letu 2015
3. Finančno poročilo za leto 2015
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava na poročila in sklepi
6. Finančni načrt za leto 2016
7. Pravilnik o priznanih DUJ
8. Podelitev priznanj
9. Zaključek zbora članov z družabnim srečanjem in pogostitvijo

Skrajšana poročila posameznih sekcij (celotna poročila so priloga k zapisniku zbora in si jih lahko preberete v času uradnih ur v tajništvu:

KULTURA

Na 10 družabnih srečanjih smo gostili družine Možina, Leskovšek, Gomilšek, Rabič, Ivanko Berčan, Vikija Krevsla, Majdo Mencinger in Francko Thaler, Albino Seršen, Sanelo Pivač in Moniko Vogelnik, Tatjano Nučič-RK in Lojzko Ravnik-Karitas.

Prireditve : ob kulturnem prazniku, dnevu žena;

Proslave : ob dnevu upora proti okupatorju, prazniku dela, dan društva, dan starejših,

novoletno srečanje članov DU v domu dr.Fr.Berglja.

Poročilo napisala: Albina SERŠEN

 

MOŠKI PEVSKI ZBOR

V MoPZ DUJ poje, pod vodstvom zborovodkinje Mire Mesarič,  15 pevcev.

V letu 2015 smo imeli 42 vaj in 12 nastopov, 6 v okviru DUJ in 6 zunanjih.

Od zunanjih nastopov sta najpomembnejša:

 • Območna revija odraslih pevskih zborov –   ENO PESEM Č’MO ZAPET 2015 in
 • Gorenjski upokojenci pojejo – Šenčur,

od nastopov v okviru DUJ pa

 • Dan državnosti in Zaključni koncert – gostje ŽePZ Večerna zarja.

Povprečna starost pevcev je bila lani 72,4 let, v razponu od 61 do 87 let.

Še vedno velja: »MI ‘MAMO SE FAJN!«, zato se nam pridružite na vajah ob torkih, od 18.00 do 19.30.

Poročilo napisal: Vladimir OBLAK

 

KROŽEK ROČNIH DEL

Skupina šteje 14 članic. Kljub povprečni starosti 73 let smo ustvarile raznovrstne pletenine in vezene kreacije.

Pripravile tudi dve razstavi: v sodelovanju s KUD Triglav – belokranjsko nošo in narodne

vezenine – v domu DU Jesenice

Izdelava pletenih prtičkov avtorice Mihele Popovič – v izložbi

TIC-a Jesenice.

Članice so sodelovale v projektu LU Jesenice – izdelava narcis in v tednu vseživljenskega učenja v Kolpernu.

Obiskale smo etnološki muzej na kmetiji DORNK v Mlinem na Bledu in se srečale z veziljo.Ogledale smo si Festival ročnih del na Bledu ter obiskale razstavi na Slovenskem Javorniku in v Ratečah.

Pridobljene ideje vnašamo v svoje nadaljne delo in se tako še vedno izobražujemo.

Poročilo napisala: Olga PREZELJ

 SOCIALNO ZDRAVSTVENA KOMISIJA

Opravili smo naslednje aktivnosti:

1./ Predavanja:    –    7.4.2015  Refleksoterapevtska samopomoč

–    8.10.2015  Gibanje za starejše

2./ Meritve sladkorja, holesterola in arterielnega krvnega tlaka:

V treh terminih smo izmerili (10.3., 2.6. in 6.10.2015) : KS: 102, RR in pulz: 204, holesterol: 56

3./ Organizacija srečanj, obdaritev in obiski:

– 30.9. 2015 – Srečanje jubilantov. Povabljeni: 228 članov. Udeležili: 78 članov

– Obiski na domu pred božično-novoletnimi prazniki z obdaritvijo: 71 članov. (obdaritev s pomočjo sponzorjev Lidl in Spar).

–  Prednovoletno srečanje z varovanci (našimi člani) Doma dr. Fr. Berglja in Doma starejših občanov Viharnik – združeno z obdaritvijo in kratkim kulturnim programom.

–  Obiski skozi vse leto – obiskovanje na domu pri soc.-zdravstveno ogroženih.

4./ Sodelovanje s humanitarnima org. : Rdečim križem in Karitasom. Posredovanje oz. dostava paketov pomoči najbolj socialno ogroženim.

Poročilo sestavili: Ivanka ZUPANČIČ, Francka THALER, Sonja RAVNIK

 

KOMISIJA ZA IZLETE IN UPOKOJENSKI TURIZEM

Organizirali smo 9 izletov in sicer :   4 kopalni izleti

1 v inozemstvo

1 ogled kulturnih znamenitosti

1 martinovanje

2 ogleda opere v Ljubljani

2 letovanja manjših skupin.

Pri kopalnih izletih in martinovanju je potrebno povedati, da so v programe vključeni ogledi kulturnih znamenitosti v samem kraju in bližnji okolici , poseben program je tudi za nekopalce.

Povprečno število udeležencev na izletu je 47.

Poročilo napisala: Majda GOMILŠEK

»STAREJŠI ZA STAREJŠE«

V letu 2015 je bilo v  projekt »Starejši za starejše« vključenih 2.197 občank in občanov starih 69 let in več.

Prostovoljke so opravile 1.037 obiskov. 748 je bilo ponovnih obiskov, 289 občanov pa smo obiskali prvič. Ob prvem obisku smo opravili 104 anketiranj, 90 obiskanih pa na ankete ni želelo odgovarjati, 11 je bilo premeščenih v Dom starejših občanov, 85 jih ni bilo na naslovu (preseljeni, umrli).

V obdobju od leta 2007, ko smo s programom pričeli, so prostovoljke opravile 6.262 obiskov starejših občanov, od tega 1.273 prvič z anketiranjem in 4.092 ponovno.

Vse podatke, ki jih ob obisku pridobimo z anketiranjem vnesemo v računalnik in nam služijo za izdelavo raznih poročil in analiz.

V osemletnem obdobju, ko ta program izvajamo ugotavljamo naslednje:

 • 23,1% (v letu 2015- 28,2%) živi samih; 58,7% (v letu 2015- 51,4% ) živi v stanovanju ter 41,3% (v letu 2015- 48,6% ) živi v lastni hiši.
 • Le 5% do 7% bi potrebovalo dodatno pomoč
 • Večina anketiranih se počuti zdrave in zdravnika ne obiskujejo prav pogosto
 • V celotnem obdobju je kar 37% vprašanih odgovorilo, da se počutijo osamljene, medtem, ko je v letu 2015 ta odstotek padel na 25%
 • Skoraj vsi vprašani svoj prosti čas izpolnjujejo na različne načine, največji delež predstavlja druženje z prijatelji, poslušanje radia, gledanje TV. Delež starejših, ki brskajo po internetu se je iz 2,4% v letu 2015 povzpel na 32,7%

Delo je opravljalo 17 prostovoljk Društva upokojencev Jesenice, povprečna starost je 68,7 let. V letu 2015 so skupaj opravile 1.037 ur ali vsaka prostovoljka povprečno  61 ur. Ni potrebno posebej poudarjati, da je delo izredno zahtevno, psihično in fizično utrujajoče.

Prostovoljke ob prvem obisku ugotovijo kako starejši živi in če potrebuje kakršnakoli pomoč. V tem primeru prosimo za sodelovanje strokovne institucije. Največ časa pa prostovoljke porabijo za ponovne obiske in s tem preprečujejo osamljenost in včasih tudi osebne stiske posameznika.

Na osnovi dosedanjih izkušenj ugotavljamo, da program »Starejši za starejše« dosega svoj namen. Oblika pomoči, kjer starejši pomagajo starejšim se je pokazala za najbolj primerno, saj je s svojimi vrstniki lažje vzpostaviti kontakt. Po drugi strani pa starejši zaradi svojih lastnih izkušenj bolje razumejo svoje sovrstnike in prej opazijo kakšne so njihove potrebe.

Ugotavljamo, da se z obiskovanjem starejših, zlasti tistih, ki živijo sami, njihova kvaliteta življenja bistveno izboljša, manjši problemi s katerimi se srečujejo se sproti rešujejo, velikokrat niti ne zahtevajo velike angažiranosti. Posledično pa se zmanjša pritisk na druge institucionalne ustanove.

Istočasno pa je potrebno tudi povedati, da smo dosegli stopnjo, ko so možnosti in resursi prostovoljk Društva upokojencev izčrpani in je potrebno iskati ustrezne rešitve za nadaljevanje programa na profesionalni ravni. Saj v večini primerov potrebe starejših, kot so opravljanje vsakodnevnih opravil od priprave hrane, nakupi, čiščenja stanovanja, pomoči na vrtu ipd. presegajo poslanstvo in materialne možnosti prostovoljcev.

Zato  potrebno najti ustrezne stalne rešitve, ki bodo starejšim cenovno dostopne in jim omogočale, da bodo svojo starost čim dlje kvalitetno  preživeli na svojem domu.

Vodja Programa »Starejši za starejše«:        Ivanka ZUPANČIČ

SPLETNE STRANI

V letu 2015 smo zabeležili na naši spletni strani skupaj 37 731 vseh obiskov, to je povprečno 103 obiskov dnevno, kar je za 18 več kot leta 2014. Napisanih je bilo 114 prispevkov. Želimo, da bi več članov sodelovalo pri pisanju, da določeni dogodki ne bi šli v pozabo, ker niso bili zapisani. Trudimo se biti aktualni in ažurni.

Naredili smo že nabor  okoli 160 e-mailov naših članov, ki jih mesečno obveščamo o zanimivih prihajajočih dogodkih z elektronsko pošto. Nabor povečujemo. Sporočite svoj e-mail.

TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA

DU Jesenice je sodelovalo s svojim programom. Na osrednji prireditvi je zapel  moški pevski zbor, predstavili smo delovanje verižnega eksperimenta, delo skupine za ročna dela in program starejši za starejše. Organizirali smo prikaz igre križemkražem in izdelavo okrasnih izdelkov iz kronskih zamaškov.

VERIŽNI EKSPERIMENT

Že četrto leto smo aktivni pri Verižnem eksperimentu, ki je zasnovan kot medgeneracijski projekt. Naši mentorji so v 2015 sodelovali pri izdelavi členov na OŠ Prežihov Voranc in OŠ Tone Čufar. Člen iz OŠ Prežihov Voranc je prejel prvo nagrado strokovne komisije na državnem prvenstvu, tako kot že leta 2014.

V letu 2016 je Društvo upokojencev Jesenice organizator državnega prvenstva v Verižnem eksperimentu. Prireditev bo 28. maja 2016 v Kolpernu.

FOTOGRAFSKE RAZSTAVE

V letu 2015 smo postavili štiri fotografske razstave.

Poročilo napisal Stane ARH

KOMISIJA ZA ŠPORT

Največkrat poudarjam, da je osnovni namen organizacije športnih srečanj društev upokojencev druženje in dobra volja in ta je bil v popolnosti realiziran. Udeležba članov DU Jesenice na športnem področju v letu 2015 je bila dokaj dobra, saj je barve DU Jesenice zastopalo 79 udeležencev. Lahko jo razdelim na: udeležbo na tekmovanjih na lokalni ravni, na tekmovanja med občinami Jesenice, Javornik – Koroška Bela, Dovje – Mojstrana, Žirovnica, Rateče – Planica in Kranjska Gora, na regijska tekmovanja in na državna tekmovanja. Člani našega društva se udeležujejo tekmovanj na vseh ravneh in sicer v športnih panogah: zimski športi, pikado, kegljanje na asfaltu, šah, kegljanje s kroglo na vrvici, balinanje, namizni tenis, streljanje z zračno puško,  kolesarjenje in pohodništvo.  V vseh naštetih športnih panogah je nastopilo lepo število članov našega društva. Ponovno se oživlja sekcija tenisa, saj smo pridobili vodjo sekcije gospo Polono Avsenak.

Tekmovanje med omenjenimi društvi je bilo v letu 2015 je bilo zelo izenačeno in na koncu v točkovanju so odločale malenkosti. Med prvo in drugo uvrščeno ekipo je le točka razlike, tretje uvrščena ekipa pa je zaostala za šest točk. Letošnji zmagovalec v skupni razvrstitvi je DU Javornik – Koroška Bela, drugi smo tokrat bili DU Jesenice in tretji DU Dovje – Mojstrana.

Vse sekcije športne komisije DU Jesenice so zelo aktivne. Izstopajo pa po udeležbi in zagrizenosti pohodniki, kegljači na asfaltu kolesarji in pikadisti. Nekatere sekcije sodelujejo izven uradnih tekmovanj z raznimi društvi, na primer šahisti.  Lep primer je sodelovanje kegljačev našega DU z vrstniki iz Šentjakoba, ki je že tradicionalno in ki se odvija vsako leto na avstrijskem Koroškem in na Jesenicah.

Najbolj množična je udeležba na organiziranih pohodih, ki jih zelo uspešno organizira in vodi g. Janez Komel. To je primer, kako se z zavzetostjo in dobro organizacijo, privabi veliko število simpatizerjev pohodov.

Seveda se na koncu mojega kratkega poročila zahvaljujem vsem udeležencem  rekreacij in tekmovalcem za športni odnos in za pripravljenost zastopati barve DU Jesenice, obenem pa vabim vse tiste ki se še niste odločili za aktivno sodelovanje v paleti naših sekcij, da se aktivirate in ohranite svojo vitalnost čim dlje. Pri vaši odločitvi naj vam bo v pomoč program vadbe po sekcijah, ki je na voljo na spletni strani društva, za kar skrbi g. Stane Arh, kar se pa tudi dobi v pisni obliki v zgibanki.

Poročilo napisal:    Miloš NIKOLIČ