• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 9. oktobra 2023 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 16. oktobra 2023 17:00Telovadba za starejše – zdravstveno predavanje.
  • 11. novembra 2023Martinovanje na Krasu
  • 13. novembra 2023 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 20. novembra 2023 17:00Marko Rolc: Radovedni Slovenec v tujem svetu.
  • 8. decembra 2023 17:00Letni koncert Moškega pevskega zbora DUJ
  • 11. decembra 2023 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 16. decembra 2023Varaždin
  AEC v1.0.4

36. Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja, 12.6. 2012

Za uvod v srečanje so učenci OŠ Prežihov Voranc pripravili skeč o tabornikih. Francka Leskovar je ob smrti Ivana Minatija njemu v spomin recitirala njegovo pesem Nekoga moraš imeti rad. Henrik Lužnik nam je prebral svojo pesnitev Mladostna pesem, Alenka Trampuž pa Opozorilo.

Na svoje srečanje je Albina Seršen povabila znane športne delavce: Zorana Kramarja, Braneta Jeršina, Lili Tkalec in Gabra Šorna. Vsi štirje so zaposleni v Zavodu za šport Jesenice, ki je bil ustanovljen leta 2001. Da je bila odločitev za ustanovitev Zavoda pravilna, dokazujejo vsakoletni rezultati. Obseg del Zavoda se je od ustanovitve povečal tako, da je število zaposlenih naraslo od 13 začetnih na 24 delavcev v letu 2012. Danes ima Zavod štiri oddelke: vodstvo, športna dejavnost, mladinski center in vzdrževanje športnih objektov. Več o delu Zavoda lahko izveste na njihovi spletni strani: http://www.zsport-jesenice.si/.

Vsi so poudarjali, da so Jeseničani  dobri športniki. Od 21 000 prebivalcev je 900 športnikov registriranih, rekreativnih je kar 4000. Velika zasluga gre Železarni  Jesenice, ki že več kot 100 let podpira športne aktivnosti na Jesenicah. Med rekreativnimi športniki je zelo veliko upokojencev, kar jih še posebej veseli.

Športno dejavnost Zavoda sta predstavila Brane Jeršin in Gaber Šorn. V Zavodu se trudijo, da bi pritegnili čim več občanov k aktivnemu športnemu udejstvovanju.  Zato prirejajo športne igre in ligaška tekmovanja za rekreativne športnike. Udeležba posameznikov in skupin v tekmovanjih se vsako leto povečuje in to je prav. Le množica športnikov je dobra podlaga za vrhunski šport. Na Jesenicah se registrirani športniki udejstvujejo kar v 39 športnih panogah. Hokej je med njimi le najbolj prepoznaven. Od Rateč do Rodin imajo registriranih kar 106 olimpionikov, kar je več od slovenskega povprečja. Njim v čast želijo odpreti spominsko sobo, a se zatika pri denarju.

Ugotavljajo, da je med športniki premalo deklet.  Vse bolj primanjkuje športnih delavcev, ki bi prevzemali organizacijo posameznih športnih panog in trenerske naloge. Vse težje je dobiti  entuziaste, ljudi, ki bi svoj prosti čas posvečali s srcem za napredek športnikov.  Vrhunski šport zahteva vse več  finančnih sredstev in zato postaja vse bolj individualen, v breme družin športnikov. Marsikateri otrok se ne more uveljaviti, ker doma nimajo sredstev, da bi lahko financirali njegovo športno kariero.  Biti vrhunski športnik pomeni za družino odrekanje in garanje.  To je tudi eden poglavitnih vzrokov, zakaj Jeseničani niso več med vrhunskimi smučarji.

Seznam večjih prireditev  Zavoda za šport in zgodovino organizirane športne dejavnosti na Jesenicah sta prikazala preko diapozitivov.

Direktor Zavoda Zoran Kramar je obrazložil, da občina financira plače zaposlenim. Za svojo dejavnost pridobijo okoli 80 % denarja preko raznih razpisov, 20 % sredstev zaslužijo sami s svojo dejavnostjo.  Denarja ne pridobivajo preko donatorjev, ker želijo, da donatorji financirajo direktno posamezne športne dejavnosti. Njihova osnovna naloga je zagotoviti varnost na športnih objektih, jih vzdrževati ter zagotoviti osnovne pogoje za posamezno športno disciplino. V kolektivu si med seboj pomagajo, vendar ima vsak svojo zadolžitev. Zelo dobrodošla jim je pomoč mladinskega centra. Aktivnosti izvajajo po vsakomesečnem programu.

Lili Tkalec je predstavila aktivnosti Mladinskega centra Jesenice. V Sloveniji je 62 mladinskih centrov, v glavnem v vzhodni Sloveniji. Na Gorenjskem bi jih bilo lahko veliko več. Značilnost današnje mladine je, da se slabo samoorganizira in nima vztrajnosti. Mladinski center jim omogoča uveljaviti njihove sposobnosti in znanja. Motivira jih za delo in jim ustvarja priložnost, da uspejo v svojih hotenjih. Omogočajo jim javne nastope na glasbenem področju, v likovnem ustvarjanju, v različnih spretnostih. Prirejajo razne krajše tečaje. Zelo so spretni v računalništvu in imajo odprto svojo spletno stran: http://www.mc-jesenice.si/info.php?id=info.

Lili ima veliko optimizma pri delu z mladimi. Mladi pridejo in gredo. S seboj odnesejo tudi del nje same. Vsak uspeh mladih čuti kot svoj uspeh in to jo motivira za delo naprej. Moč za delo črpa iz preteklih rezultatov. Njeno delo je raznoliko in ni časovno omejeno. V okviru Zavoda ima še polno novih načrtov, ki jih bo uresničila z mladimi.

Srečanje je zaključil predsednik DU Jesenice Boris Bregant z besedami: »Vesel sem, ker je velik naval na športne objekte, da so polno zasedeni«.

Napisal: Stane Arh                Slikal: Stane Arh