• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 17. junija 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. junija 2024Plave - Korada
  • 22. junija 2024Letovanje v Rabcu, Hrvaška
  • 1. avgusta 2024 16:00Dan Društva upokojencev Jesenice– praznovanje s piknikom
  • 11. septembra 2024Izola
  • 16. septembra 2024 17:00Marko Rolc: Mehika, potopisno predavanje.
  • 27. septembra 2024 16:00Proslava Mednarodnega dneva starejših in srečanje z jubilanti DUJ
  • 8. oktobra 2024 16:30Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
  AEC v1.0.4

Zapisnik zbora članov DU Jesenice, 24.2. 2012

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

Pod gozdom 13

4270 JESENICE

ZAPISNIK

ZBORA ČLANOV Društva upokojencev Jesenice z dne 24.2.2012, s pričetkom ob 17.uri.

DNEVNI RED :

( dodana še točka : podelitev priznanj )

1. Otvoritev in kulturni program

2. Poročilo predsednika

3. Poročila sekcij :

  • šport in rekreacija,
  •  kultura: pevski zbor, ročna dela, fotografi in razstavna dejavnost, družabna srečanja-literati,
  • starejši za starejše
  • izleti-letovanja

4. Finančno poročilo, finančni načrt in plan za l.2012

5. Poročilo nadzornega odbora

6. Razprava na poročila in pozdrav gostov

7. Dopolnitev pravil društva

8. Podelitev priznanj

9. Razno in druženje

Ad 1.)

Po poslovniku društva o delu Zbora članov je zbor sklepčen, če je po preteku pol ure prisotnih 50 članov društva, zato je predsednik po polurnem kulturnem programu v izvedbi Moškega pevskega zbora našega društva pod vodstvom dirigentke Mire Mesarič,recitatorja Henrika Lužnika in voditeljice Albine Seršen  pozdravil prisotne goste : predsednico ZDUS-a dr.Matejo Kožuh Novak, podpreds. ZDUS-a Antona Donko, predsednika PZ DU Gorenjske Janeza Sušnika, poslanko ga.Alenko Pavlič,direktorico CSD ga.Anito Bregar in vse člane našega društva.

V delovno predsedstvo je bila za predsednico predlagana Olga Prezelj

za člana predsedstva          Alojz Varl in Vladimir Oblak

v verifikacijsko komisijo    Ana Tolar in Stane Arh

za zapisnikarja                               Mojca Ferluga

overovatelja zapisnika        Stana Kozjek in Sonja Ravnik

komisijo za sklepe               Karla Dolenec in Andreja Petrovič

Zbor je predlagano predsedstvo in organe zbora soglasno potrdil.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da zboru prisostvuje 97 članov in sporočila, da le-ta lahko prične z delom.

Predsednica zbora se je zahvalila za zaupanje in predlagala dnevni red, ki je bil s strani navzočih sprejet in potrjen.

Ad 2.)

Predsednik je podal  poročilo o delu, ki je priloga zapisnika .

Ad 3.)

Sledila so POROČILA , ki so priložena zapisniku:

 • KOMISIJA ZA ŠPORT – Janez Komel
 • SOCIALA  –  Sonja Ravnik –
 • STAREJŠI ZA STAREJŠE – Ivanka Zupančič
 • LETOVANJE- IZLETI – Majda Gomilšek
 • KULTURA  – Albina Seršen
 • MOŠKI PEVSKI ZBOR DU – Franc Jelenc
 • Krožek ROČNIH DEL    – Olga Prezelj
 • STATISTIČNO poročilo- Staša Mlakar.

SKLEP : prisotni so vsa poročila (Ad 2 in Ad 3) soglasno sprejeli in potrdili .

Ad 4.)

Finančno poročilo je podal predsednik in je v prilogi zapisnika.

 Sklep: Finančno poročilo so prisotni sprejeli in potrdili.

Ad 5.)

Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica ga.L.Langus, le-ta pa ugotavlja, da nepravilnosti ni bilo.

Ad 6.)

Zbor sta pozdravila predsednica ZDUS-a ga.Mateja Kožuh Novak in predsednik PZDU Gorenjske g.Janez Sušnik, pohvalila vse za dobro delo v društvu, zaželela lepo leto in izrazila željo po ponovnem snidenju v prihodnjem.

Ga. Alenka Pavlič je priznala, da ni vedela za vse aktivnosti v našem društvu, pohvalila zagnanost in delavnost članov DU, pozdravila tudi vse nekdanje sosede in poudarila, da se bo kakšnega srečanja in sestanka pri nas zagotovo udeležila.

Direktorica CSD ga.Bregar je ob pozdravu navzočih poudarila, da dobro sodelujemo, da potrebujemo še več prostovoljcev, saj je problematika starejših vedno bolj očitna, od nasilja nad starostniki do deložacij in socialnih pomoči.

Ad 7.)

V PRAVILA društva dodajamo k 7.členu PRAVILA O RABI PRAPORA DU Jesenice in popravek 20.člena, ki zdaj glasi : Člana društva se črta, če v dveh zaporednih letih ne plača članarine in društvo o njem nima nobenih podatkov o morebitnih spremembah ( sprememba bivališča ipd.)

SKLEP : Prisotni so potrdili dopolnitev Pravil društva  z dodanimi PRAVILI in popravkom 20.člena.

Ad 8.)

Komisija za podelitev priznanj je pripravila spisek prejemnikov pohval in priznanj, ki ga je potrdil upravni odbor.

PRIZNANJA ZDUS-a je podelila predsednica, pohvale in priznanja DU pa predsednik, podpredsednik in predsednica komisije Hilda Zidar.

Spisek prejemnikov je priloga zapisnika.

Ad 9.)

Predsednik KS Hrušica g Dolžan Boris je predstavil pobudo krajanov, da ustanovijo svoje društvo oz. postanejo sekcija našega DU.

Na Hrušici živi cca. 2000 prebivalcev, imajo nove večnamenske prostore, kjer se sestajajo in družijo in s tem pogoje, da postanejo sekcija.

Prisotni so pobudi pritrdili in sprejeli

SKLEP : KS Hrušica naj izvede vse potrebno za ustanovitev sekcije DU Hrušica.

Praporščak Zdenko Horvat se je predstavil in zahvalil za izkazano zaupanje.

Delovna predsednica pa se je zahvalila za udeležbo in povabila vse prisotne na naše aktivnosti v domu ter na koncu vsem zaželela zdravja in  kljub gospodarski krizi in tanjši denarnici obilo optimizma.

Jesenice, 25.2.2012

Zapisnikar :                                                                         Delovna predsednica :

Mojca Ferluga                                                                           Olga Prezelj

____________________                                                  ____________________

Overovatelja zapisnika :

Sonja Ravnik  _______________                    Stana Kozjek ________________