• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 20. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. maja 2024 17:00Polona Avsenak: potovalni kolaž – potopisno predavanje.
  • 21. maja 2024 16:30Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
  • 23. maja 2024Koča na Gozdu (1226 m) - Visoki Mavrinc (1562 m)
  • 24. maja 2024 17:00OKROGLA MIZA: O pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja
  • 27. maja 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 3. junija 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 3. junija 2024 17:00Tone Konobelj: Razvoj Jesenic skozi stare razglednice.
  AEC v1.0.4

Verižni eksperiment

Med upokojenci je veliko rokodelcev, ki si še želijo ustvarjati ter koristno uporabiti svoje znanje in pridobljene spretnosti. Svoje specialno znanje bi z veseljem prenesli na mlajši rod. Redka so društva upokojencev , ki lahko ponudijo pogoje, v katerih si njihovi člani lahko zadovoljijo svoje interese po ročnem ustvarjanju.

V DU Jesenice smo razvili dejavnost, ki  spretnim obrtnikom nudi izziv njihovemu znanju in omogoča zadovoljstvo po uspešno končanem delu: že četrto leto sodelujemo v projektu Verižni eksperiment. Podrobnejši opis je na spletni strani : http://www.verizni.si/ .

Projekt smo začeli z namenom, da imajo tudi moški upokojenci svoja »ročna dela« in jim omogočimo, da teamsko zadovoljijo želje po ustvarjanju in medsebojnem sodelovanju. Med upokojenci je veliko odličnih bivših rokodelskih specialistov in je škoda, da bi zaradi upokojitve pozabili na pridobljeno znanje. To še posebej velja za Jesenice, ker je Železarna vedno potrebovala odlične strokovnjake. Njihovo znanje želimo uporabiti in jim hkrati omogočiti, da svoje spretnosti uče še druge. Zavedati se morajo, da njihove pridobljene spretnosti še vedno nekdo potrebuje.

Prvi člen, ki smo ga timsko naredili, je bil Plavž. V njem smo predstavili vse značilnosti Jesenic: rudnik, delo v železarni, hokej. Ker je bila to novost pri društvu, ni bilo veliko kandidatov, ki bi pristopili k ustvarjanju, a dovolj, da smo člen končali. Izdelava posameznih delov člena je zahtevala veliko spretnosti, različno rokodelsko znanje, veliko načrtovanja in poskušanja, tudi neuspele zamisli. Potrebni material in orodje smo  črpali iz domačih delavnic, ker za to dejavnost ni bilo denarja. Ustvarjanje nas je združevalo, bogatilo in zaposlilo. Tudi na domače obveznosti smo včasih pozabili, celo na kosilo ali večerjo.  Ni nam bilo žal porabljenega časa, nismo šteli ur, a vemo, da jih je bilo veliko, sigurno skupaj preko 500 ur. Ponosni smo bili, ko smo svoj člen predstavili na državni prireditvi Verižni eksperiment 2013 v Ljubljani. Bil je nekaj posebnega, z vsebino, precizno narejen, zanesljiv in lep na izgled. Bil je tudi prvi člen, pri katerem je ista kroglica sprožila vsa dogajanja v členu od začetka do konca in nadaljevala pot k naslednjemu členu. Bili smo tudi edini upokojenci med mladino. Strokovna komisija nam je podelila prvo nagrado. Ob podelitvi smo se zavedali, da smo na pravi poti.

Že na začetku smo spoznali, da je Verižni eksperiment odlična priložnost za medgeneracijsko sodelovanje. Pri izdelavi člena se lahko družijo vse generacije in si medsebojno prenašajo znanje. Med izdelavo člena Plavž smo začeli vabiti k sodelovanju zainetresirano mladino.  Še nedokončani člen smo prikazovali na različnih prireditvah na Jesenicah.  Nekaj šolarjev je tudi prišlo v naš Dom društva upokojencev, a smo hitro ugotovili, da pogoji za delo niso dobri.

Našli smo boljšo rešitev: upokojeni »rokodelci« so postali mentorji pri krožku Verižni eksperiment. Šolski prostor je učencem bolj domač, delujejo v organizirani skupini kot krožek pod vodstvom učitelja, orodje in osnovni materijal jim preskrbi šola in tekmujejo za šolo. Naloga naših »rokodelcev« je, da usmerjajo ideje otrok v realne možnosti, skrbijo za sistematičen pristop k izdelavi člena, jih nauče narisati pravilno skico s potrebnimi merami, uče učence osnovne ročne spretnosti in izdelajo posamezne tehnično zahtevne dele, ki so za učence preveč komplicirani ali natančni.

Medgeneracijsko sodelovanje je obrodilo na šolah dobre rezultate. Zanimanje za tehnične poklice se je povečalo. Posamezni učenci so se odločili za bodoči poklic prav zaradi sodelovanja pri verižnem eksperimentu. Nekater šole so dodatno opremile tehnične delavnice za potrebe Verižnega eksperimenta. Utrdilo se je sodelovanje med šolami in Društvom upokojencev Jesenice. Doslej smo sodelovali z OŠ Prežihov Voranc, OŠ Tone Čufar, OŠ Koroška Bela, Gimnazijo Jesenice. Na osnovi medsebojnega sodelovanja je OŠ Prežihov Voranc  prejela prvo nagrado strokovne komisije že dvakrat zaporedoma:  na prireditvi Verižni eksperiment 2014 in Verižni eksperiment 2015.

Rezultat naših aktivnosti je, da smo letos mi organizatorji prireditve Verižni eksperiment, ki bo 28. maja 2016 v Kolpernu na Jesenicah. Priprave na dogodek že potekajo.

Minuli uspehi so potrditev, da delamo za družbo koristno delo in sebi v veselje. Svoje izkušnje želimo deliti tudi z ostalimi društvi upokojencev in jih vsaj nekaj pridobiti za projekt Verižni eksperiment. Menimo, da je projekt Verižni eksperiment (VE)  že preizkušen v toliki meri,  da ga prevzamejo lahko tudi druga zainteresirana društva upokojencev. Mi smo jim pripravljeni pomagati v okviru naših možnosti.

Projekt zadovoljuje potrebo upokojencev po načrtovanju, ustvarjanju, učenju in izpopolnjevanju, koristno izrabo svojega znanja, druženju in zabavi.  Vse to so deležni člani tima, ki si zastavijo cilj izdelati člen verižnega eksperimenta in  predstaviti njegovo delovanje v javnosti.