• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 17. junija 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 20. junija 2024Plave - Korada
  • 22. junija 2024Letovanje v Rabcu, Hrvaška
  • 1. avgusta 2024 16:00Dan Društva upokojencev Jesenice– praznovanje s piknikom
  • 11. septembra 2024Izola
  • 16. septembra 2024 17:00Marko Rolc: Mehika, potopisno predavanje.
  • 27. septembra 2024 16:00Proslava Mednarodnega dneva starejših in srečanje z jubilanti DUJ
  • 8. oktobra 2024 16:30Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
  AEC v1.0.4

Socialno zdravstvena komisija

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE                                                           Jesenice, 5.2.2012.

Pod gozdom 13, Jesenice 4270

Socialno-zdravstvena komisija

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH SOCIALNO-ZDRAVSTVENE KOMISIJE V LETU 2011

Osnovni namen socialno-zdravstvene komisije je spodbuditi člane, da bodo tudi v starejših letih skušali ohraniti čim boljše zdravstvene in psiho-fizične sposobnosti. V ta namen smo si zadali nalogo, da pritegnemo čim več članov k aktivnemu sodelovanju pri planiranih predavanjih in drugih aktivnostih socialno-zdravstvene komisije.

Cilji projekta je seznaniti starejše z znaki posameznih bolezni, ki se ponavadi pojavljajo v starejšem življenskem obdobju, kako jih preprečevati in kako jih čimbolj zgodaj odkriti.

V letu 2011 smo opravili naslednje aktivnosti:

1./ Predavanja:

 • 14.2.2011.    –   »Preventiva pljučnic pri starejših« ( Zavod za zdravstveno varstvo

Kranj dr. Andreja Krt Lah )

 • 14.11.2011.  –   » Vse o spominu in diskriminacija starejših«

Predavatelj dr Vid Pečjak, psiholog

2./ Meritve sladkorja v krvi, holesterola, trigliceridov in arterielnega krvnega

      pritiska:

 • Na sedežu Društva upokojencev Jesenice smo opravili v treh terminih ( 7.4., 14.6., in

12.9.2011.) 270 meritev ( KS – 105, RR – 120, holesterol, trigliceridi – 45 )

 • Aktiv žena Plavž – KS Plavž – v dveh terminih smo opravili 86 meritev ) KS – 37,

RR- 22, holesterol, trigliceridi – 27 )

Skupaj: 356.  Meritve smo opravili v sodelovanju z Društvom diabetikov Jesenice. Občasno sta pri meritvah sodelovali tudi dijakinji Srednje šole za zdravstvene delavce Jesenice.

 

3./  Organizacija srečanj, obdaritev in obiski:

 • Srečanje jubilantov, združeno s proslavo in pogostitvijo – 30.9.2011.

Na to srečanje smo povabili 265 članov Društva – 80 letnike in več.

Povabilu se je odzvalo 76 članov. Vsi udeleženci srečanja so bili zelo zadovoljni.

 • Obiski na domu – 86 članov, ki se zaradi zdravstvenih razlogov niso udeležili srečanja jubilantov smo obiskali na domu in jih obdarili z darilnimi paketi. Vse to so opravile članice – prostovoljke iz projekta » Starejši za starejše«, kar smatramo za velik prispevek našega dela. Pri tem je sodelovalo 11 članic  (Klinar Marica, Svenšek Darja, Bregant Marija, Dornik Dragica, Lavtar Marija, Pogačnik Magda, Komel Marjana, Božič Srečo, Potočnik Irena, Prezelj Olga, Ravnik Sonja). Za pozornost in obdaritev so bili obiskani člani zelo veseli in so se mnogi od njih še posebej zahvalili.
 • December – Ob zaključku leta smo pripravili zelo prijetno srečanje z varovanci Doma upokojencev dr. Fr. Berglja, ki so člani našega Društva. Srečanje je bilo združeno s kratko proslavo ter obdarovanjem in se ga je udeležilo 16 varovancev.
 • Skozi vse leto – obiskovanje na domu pri socialno-zdravstveno ogroženih starejših občanih.

Vse navedene aktivnosti je bil vključen tudi aktiv žena Plavž. Zaradi dislociranosti in

slabe mobilnosti članic tega aktiva, smo jih med letom večkrat obiskali z namenom informiranja o aktivnostih v DUJ, predstavitve zdravstvenih tematik (odvisno od interesa).

S humanitarnima organizacijama: Rdečim križem in Karitasom smo bili v kontaktu skozi vse leto, saj smo najbolj socialno ogroženim članom posredovali pomoč v obliki paketov s hrano. Takih posredovanj in dostave na dom smo v letu 2011 opravili 182. Pri tem je sodelovalo 7 prostovoljk.

Delo na socialnem področju se tesno prepleta z aktivnostmi projekta »Starejši za starejše«, zato tudi prostovoljke delajo na obeh področjih.

Pri reševanju socialnih problemov naših članov, želimo čim večjemu številu starejših omogočiti aktivnosti, primerne njihovim interesom ter zdravstvenim in  psihofizičnim zmožnostim. Pri tem večkrat naletimo na ovire, ki so značilne za večja urbana naselja, v katerih se ljudje premalo poznajo in se preveč osamijo. K temu veliko prispeva tudi različna narodnostna sestava prebivalstva s svojimi interesi, kulturo…Prav zato skušamo z aktivnostmi na socialnem in zdravstveno-prosvetnem področju te vrzeli nekako reševati.                   

Poročilo sestavili:

               Francka Thaler

               Sonja Ravnik