• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 9. februarja 2023Kanal (106 m) – Marijino Celje (667 m)
  • 13. februarja 2023 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 18. februarja 2023 18:00Pustovanje s plesom v maskah
  • 20. februarja 2023 17:00Marko Mugerli: Elektrojeklarstvo na Jesenicah.
  • 23. februarja 2023Gabrovo (603 m) – Lubnik (1025 m)
  • 3. marca 2023 17:00Zbor članov DU Jesenice
  • 7. marca 2023 16:30Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
  • 13. marca 2023 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  AEC v1.0.4

Predstavitev društva

Naslov: Dom DU Jesenice, Pod Gozdom 13, 4270 Jesenice

Telefon: 04 583 26 70 in 05 999 80 57

E-poštadujesenice@gmail.com
Uradne ure: torek 16.-18. ure, petek 9.-11. ure

Predsednik: Stevo Ščavničar
tel.: 040 802 326
E-pošta: stevo.scavnicar@inpores.si

Podpredsedniki:

tajnica: Mojca Ferluga, tel. 031 302 847

blagajničarka: Staša Mlakar, tel. 040 755 609

 

Društvo upokojencev Jesenice je prostovoljno, samostojno, interesno, nestrankarsko in humanitarno združenje upokojenk in upokojencev. Pravna podlaga za delovanje društva so pravila društva, ki so bila sprejeta na občnem zboru 5. marca 2010 leta. V DU Jesenice so vključeni upokojenci iz mesta Jesenic in obmestnih naselij-krajevnih skupnosti Hrušica, Blejska Dobrava in Planina pod Golico. Konec decembra 2019 je bilo v društvu včlanjenih 830 članov.

Pri svojem delovanju si DU zlasti prizadeva uresničevati:

a) Cilje, ki so:

 • zadovoljevati interese, želje in potrebe upokojencev,
 • ohranjevati in izboljševati kakovost življenja na vseh področjih,
 • spodbujati različne oblike društvenih aktivnosti in druženje
 • aktivno delovati na razvoju družbe

b) Naloge:

 • z različnimi organizacijami upokojencev skrbeti za ohranjanje in izboljševanje gmotnega, socialnega in družbenega položaja upokojencev ter uresničevanja njihovih pravic in interesov,
 • spremljati in ocenjevati socialni položaj upokojencev in skrbeti za uveljavljanje različnih oblik socialnega varstva,
 • spodbujati in razvijati druženje, športno in kulturno življenje, učenje in izobraževanje,
 • usmerjati in organizirati aktivnosti na športno-rekreativnem področju,
 • organizirati in spodbujati upokojenski turizem.

Izbrane komisije za področja dejavnosti DU določijo konkretne aktivnosti v skladu s cilji in namenom delovanja društva.

Članstvo in organiziranost DU

Organizacijsko vez društva s člani v krajevnih skupnostih predstavljajo poverjeniki, ki so izbrani takole:

– Blejska Dobrava – Tatjana SRPČIČ
– KS Podmežakla –
– KS Sava –
– KS Plavž –
– KS Planina pod Golico – Kristina RAZINGER
– KS Hrušica – Zora BAJŽELJ

V skladu s pravili društva občni zbor izvoli člane v naslednje organe DU Jesenice: upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče in predsednika društva.

Na občnem zboru, ki je bil 12. marca 2021, so bili v organe Društva upokojencev Jesenice izvoljeni:

predsednik: Stevo ŠČAVNIČAR

podpredsedniki: Ivanka ZUPANČIČ, Božena RONNER, Stane ARH.

– upravni odbor: Stevo ŠČAVNIČAR, Stane ARH, Simona BIČEK, Majda GOMILŠEK, Franci GOMILŠEK, Fehrudin KLJUČANIN, Janez KOMEL, Irena LAH, Vlado OBLAK, Olga PREZELJ, Mirjana PLANINČIČ, Sonja RAVNIK, Janko RABIČ, Nevenka RAJHMAN, Božena RONNER, Albina SERŠEN, Ivanka ZUPANČIČ, Mojca FERLUGA, Staša MLAKAR.

nadzorni odborLidija REHAR, Alma DERETIČ, Tatjana SRPČIČ

častno razsodiščeMojca POSUŠEN, Valko OŠTIR, Marta URŠIČ ČELESNIK

Pravice in dolžnosti članov DU Jesenice so zapisane v Pravilih društva.

Letna članarina v DU Jesenice je 11,00 EUR.

Prispevek za sklad vzajemne samopomoči znaša 12,00 EUR .