• Dobrodošli na spletni strani Društva upokojencev Jesenice!

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 19. junija 2017Letovanje v Supetar, otok Brač, Hrvaška
  • 26. junija 2017 17:00Letni koncert MoPZ DUJ in proslava Dneva državnosti.
  • 27. junija 2017 9:00Jesenice - Kočna - Lancevo - Rodine, dolžina 50 km
  • 29. junija 2017Koča Tolazzi (1350m) - Volajsko jezero (1951m)
  • 4. julija 2017 9:00Jesenice - Planica, dolžina 75 km
  • 11. julija 2017 9:00Jesenice - Begunje - Leše - Otok - Begunje, dolžina 55 km
  • 13. julija 2017Višarje (1766m) - Kamniti lovec (2071m)
  • 18. julija 2017 9:00Jesenice - Kranjska Gora - Mihov dom, dolžina 65 km
  AEC v1.0.4

Predstavitev društva

Naslov: Dom DU Jesenice, Pod Gozdom 13, 4270 Jesenice

Telefon: 04 583 26 70 in 05 999 80 57

E-poštadujesenice@gmail.com
Uradne ure: torek 16.-18. ure, petek 9.-11. ure
Predsednik: Boris Janez Bregant
tel. 051 328 433
E-pošta: borisjanez.bregant@gmail.com
Podpredsednica: Ivanka Zupančič
tel. 041 733 694
Podpredsednik: Franci Gomilšek,
tel. 040 516 491

tajnica: Mojca Ferluga,
tel. 031 302 847

blagajničarka: Staša Mlakar

tel. 040 755 609

 

Društvo upokojencev Jesenice je prostovoljno, samostojno, interesno, nestrankarsko in humanitarno združenje upokojenk in upokojencev. Pravna podlaga za delovanje društva so pravila društva, ki so bila sprejeta na občnem zboru 5. marca 2010 leta. V DU Jesenice so vključeni upokojenci iz mesta Jesenic in obmestnih naselij-krajevnih skupnosti Hrušica, Blejska Dobrava in Planina pod Golico. Do konca decembra 2016 je bilo v društvo včlanjenih 800 članov.

Pri svojem delovanju si DU zlasti prizadeva uresničevati:

a) Cilje, ki so:

 • zadovoljevati interese, želje in potrebe upokojencev,
 • ohranjevati in izboljševati kakovost življenja na vseh področjih,
 • spodbujati različne oblike društvenih aktivnosti in druženje
 • aktivno delovati na razvoju družbe

b) Naloge:

 • z različnimi organizacijami upokojencev skrbeti za ohranjanje in izboljševanje gmotnega, socialnega in družbenega položaja upokojencev ter uresničevanja njihovih pravic in interesov,
 • spremljati in ocenjevati socialni položaj upokojencev in skrbeti za uveljavljanje različnih oblik socialnega varstva,
 • spodbujati in razvijati druženje, športno in kulturno življenje, učenje in izobraževanje,
 • usmerjati in organizirati aktivnosti na športno-rekreativnem področju,
 • organizirati in spodbujati upokojenski turizem.

Izbrane komisije za področja dejavnosti DU določijo konkretne aktivnosti v skladu s cilji in namenom delovanja društva.

Članstvo in organiziranost DU

Organizacijsko vez društva s člani v krajevnih skupnostih predstavljajo poverjeniki, ki so izbrani takole:

– Blejska Dobrava – Tatjana SRPČIČ
– KS Podmežakla – Milena MENCINGER
– KS Sava – Ivana DŽAJIČ
– KS Plavž – Darja SVENŠEK, Dragica DORNIK
– KS Planina pod Golico – Kristina RAZINGER
– KS Hrušica – Zora BAJŽELJ

V skladu s pravili društva občni zbor izvoli člane v naslednje organe DU Jesenice: upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče in predsednika društva.

Na občnem zboru, ki je bil 3. marca 2017, so bili v organe Društva upokojencev Jesenice izvoljeni:

predsednik: Boris Janez BREGANT

podpredsednikaIvanka ZUPANČIČ, Franci GOMILŠEK.

– upravni odbor: Boris Janez BREGANT, Stane ARH, Majda GOMILŠEK, Janez KOMEL, Zoran KRAMAR, Irena LAH, Vladimir OBLAK, Božidar POGAČAR, Olga PREZELJ, Sonja RAVNIK, Janko RABIČ, Božena RONNER, Mirko SAVANDIĆ, Albina SERŠEN, Tatjana SRPČIČ, Francka THALER, Mojca FERLUGA.

nadzorni odborAndreja PETROVIČ, Ljuba LANGUS, Alma DERETIČ.

častno razsodiščeHilda ZIDAR, Branislav PETROVIČ, Valentina OKULIČ

Pravice in dolžnosti članov DU Jesenice so zapisane v Pravilih društva.

Letna članarina v DU Jesenice je 11,00 EUR.

Prispevek za sklad vzajemne samopomoči znaša 10,00 EUR .