• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 22. julija 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 23. julija 2024 8:00Jesenice, Talež, Jesenice
  • 23. julija 2024 14:00Digitalni tečaj s Simbiozo
  • 26. julija 2024 8:00Jesenice, Vrata, Jesenice
  • 29. julija 2024 10:00kartanje in druge družabne igre
  • 30. julija 2024 8:00Jesenice, Leše, Jesenice
  • 1. avgusta 2024 16:00Dan Društva upokojencev Jesenice– praznovanje s piknikom
  • 2. avgusta 2024 8:00z vlakom
  AEC v1.0.4

Poročilo predsednika

DU Jesenice

 POROČILO predsednika

        o delu DRUŠTVA UPOKOJENCEV v letu 2011

Leto 2011 je bilo v osnovi enako kot leto poprej.

Število članov se je rahlo spremenilo od 1056 31.12. v letu 2010 na 975 31.12.2011

Razveseljivo pa je, da se včlanjajo novi mlajši člani, ki se v večini takoj vključijo v njim interesantne dejavnosti.

Finančna situacija je tudi podobna kot leto poprej. Šele natančnejši pogled v bilance pokaže, da se kriza počasi seli tudi v naše poslovanje. Prihodki bifeja so manjši, tako, da so stroški te aktivnosti, če prištejemo še sorazmerni del stroškov čiščenja, razsvetljave in ogrevanja, že skoraj enaki prihodkom in je edini smoter delovanja točilnice druženje in dokler pri tem ne bo nobenih težav kot doslej, bo tudi to v redu. Morda se bodo tudi redni obiskovalci odrekli kake neslane šale na račun marljivih organizatork dogodkov v domu in vse bo spet teklo po utečenih tirnicah.

Prijavili smo se na vse razpise, ki omogočajo pridobivanje nepovratnih sredstev za dejavnost društva in bili večinoma uspešni. Toda, če je vreča enaka, prosilcev pa več, je seveda priliv iz tega naslova nekoliko manjši.

Članarina se plačuje podobno kot druga leta, torej je vselej nekaj članov, ki svojo obveznost poravnajo šele v zadnjem četrtletju. So pa tudi taki, ki pozabijo ali ne želijo biti več člani. Zato predlagamo spremembo pravil tako, da se člana lahko izključi iz društva, če dve zaporedni leti ne plača članarine.

Vložili smo tudi vlogo za pridobitev statusa humanitarne organizacije. Vlogo moramo dopolniti, pred tem pa v Pravilih društva predvideti stalno razvojno telo za raziskovalno delo na področju humanitarne dejavnosti. Ta predlog je danes v potrjevanju, čeprav se mi zdi, da država pri tem nemalo komplicira. Nam ni problem, ker se vključujemo v Projekt starejši za starejše in tovrstno aktivnost dejansko izvajamo, toda biti humanitaren tako kot smo upokojenska in nam podobna društva, je tudi brez raziskovalne dejavnosti nesporno možno.

Del sredstev pridobimo tudi z oddajo sob. Kljub ugodni ponudbi ( najem 80 € in stroški 40 € na mesec) imamo le tri študentke. Kaže, da je cenenih praznih stanovanj v bližini Visoke zdravstvene šole vse več na razpolago.

Če ne bo študentov, bomo pod istimi pogoji sobe ponudili samskim ženskam.

Nekaj sredstev nam v obliki blaga in storitev namenijo tudi sponzorji. Prav gotovo si pohvalo zaslužijo Spar, Mercator, gradnje Kraševec, Inženiring gradnje Jesenice, CP Kranj in vsi tisti, ki nam storitve opravijo ugodneje, kot so trenutne cene na tržišču.

Tako uspemo uresničiti programe na regionalni, slovenski in mednarodni ravni.

Na koncu pa ob vsej marljivosti, varčnosti, iznajdljivosti in gorenjskim pristopom vendarle ne uspemo oblikovati amortizacije, nujno potrebne za obnovo doma.

Na občino smo zato naslovili vlogo za delno pokrivanje stroškov, ki nastajajo zaradi neogrevanja prve etaže in nepokrivanja ostalih sorazmernih stroškov tega dela hiše, ki ga po pravicah iz najemne pogodbe, sklenjene z Občino Jesenice, uživa stranka v tem stanovanju.

V letu 2011 smo nadaljevali sanacijo garaže, pralnice in kleti, ki jo tudi uporabljamo le polovično. Uspeli smo izolirati in obnoviti ploščo z ograjo. Letos bomo delo nadaljevali z izolacijo, tlakovanjem in hortikulturno ureditvijo.

Če se bo finančno izšlo, bi zgradili paviljon za letno druženje in uredili garažo za društvene aktivnosti, vendar bo prednost dana ureditvi skupnih prostorov ( beljenje, stavbno pohištvo, razsvetljava).

V preteklem letu je Komunalna direkcija uredila fekalni in vodovodni priključek na severovzhodnem vogalu naše parcele. Tako lahko priključimo sanitarije za poletne aktivnosti na vrtu. Žal pa je zaradi teh posegov padla lipa, ki jo bomo predelali v uporabne deske.

Velika novost v letu 2011 je bila tudi uvedba naše spletne strani. Soavtor in urednik Stane Arh se, kot vidite, uspešno trudi, da je spletna stran privlačna in zanimiva. Zato ni čudno, da obisk hitro raste. Kljub temu smo s pomočjo Acronija in naših članov še pripravili zgibanko o naših aktivnostih. Ko bo spletna stran povsem zaživela, to ne bo več potrebno.

Oživljamo fotografsko, literarno in novinarsko dejavnost.

Tik pred koncem leta smo pridobili praporščaka.

Aktivni smo v okviru OZ DU Jesenice, Pokrajinski zvezi ter ZDUS-u, predvsem na projektih Aktivno državljanstvo in Aktivno staranje.

Če ugotovim še, da so vse sekcije delovale nadpovprečno, potem moram zaključiti, da leto 2011 ni bilo navadno, temveč v našem društvu zelo uspešno leto.

Zato hvala vsem, ki ste aktivno sodelovali pri realizaciji programa in pridobivanju novih aktivnih prijateljev.

SREČNO !

Predsednik DU Jesenice

Boris Bregant

Jesenice, 24.02.2012