• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 9. februarja 2023Kanal (106 m) – Marijino Celje (667 m)
  • 13. februarja 2023 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 18. februarja 2023 18:00Pustovanje s plesom v maskah
  • 20. februarja 2023 17:00Marko Mugerli: Elektrojeklarstvo na Jesenicah.
  • 23. februarja 2023Gabrovo (603 m) – Lubnik (1025 m)
  • 3. marca 2023 17:00Zbor članov DU Jesenice
  • 7. marca 2023 16:30Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola
  • 13. marca 2023 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  AEC v1.0.4

Priznanja DU Jesenice, januar 2023

 KOMISIJA ZA POHVALE IN PRIZNANJA OBJAVLJA RAZPIS
ZA PRIZNANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE
(OD JANUARJA 2023 DO 20. FEBRUARJA 2023)

Priznanja se podeljuje za:
⦁    večletno aktivno in uspešno delo v DUJ,
⦁    pomembne dosežke na področjih različnih oblik delovanja DUJ na socialno – zdravstvenem, humanitarnem, kulturno – umetniškem, športnem, športno – rekreativnem, publicističnem, izobraževalnem, vzdrževalnem in drugih področjih delovanja v korist upokojencev,
⦁    sodelovanje in povezovanje na mednarodnem uveljavljanju DUJ,
⦁    delovanje na drugih področjih v korist upokojencev in upokojenk DUJ.

Vrste priznanj so:
a. pohvala
b. priznanje
c. mala plaketa
d. velika plaketa
c. naziv in listina častnega člana.

Pohvala
⦁    Prvo priznanje, ki ga DUJ lahko podeli, je Pohvala za najmanj 3 (tri) letno delovanje v in za DUJ.
⦁    Šteje se, da je pogoj triletnega delovanja izpolnjen, če preteče tretje leto delovanja v tekočem letu pred podelitvijo priznanja.

Priznanje
⦁    Drugo najvišje priznanje, ki ga DUJ lahko podeli, je Priznanje za več kot 5 (pet) letno delovanja v in za DUJ.
⦁    Šteje se, da je pogoj več kot petletnega delovanja izpolnjen, če preteče peto leto delovanja v tekočem letu pred podelitvijo priznanja.

Mala plaketa
Mala plaketa za pomembne zasluge v DUJ se podeljuje članicam in članom društva, ki so najmanj 7 let aktivno delovali pri organizaciji prireditev in drugih dejavnosti DUJ, kot so humanitarne, socialne, kulturne, športno rekreacijske dejavnosti.

Velika plaketa
Velika plaketa za prizadevno delo v organih DUJ se podeljuje članicam in članom, ki v DUJ vodijo organ, sekcijo, krožek ali drugo aktivnost najmanj 9 let, in predsedniku ter podpredsedniku za opravljanje funkcije dva mandata.

Naziv in listina častnega člana.
⦁    Naziv in listina častnega člana je najvišje priznanje, ki ga DUJ podeli svojemu članu za opravljeno večletno delo in izjemne dosežke in zasluge pri razvoju in delovanju društva.
⦁    Predlagatelj priznanja mora v vlogi – prijavi opredeliti izjemne dosežke, ki jih je kandidat dosegel in vpliv teh dosežkov na delo, ugled in uveljavljanje DUJ.
⦁    Naziv in listina častnega člana DUJ se lahko podeli tudi nečlanu, upokojencu/upokojenki, ki ima izredne zasluge in pomoč pri delovanju DUJ.
⦁    Naziv in listina častnega člana DUJ se lahko podeli upokojencu/upokojenki, ki je pred podelitvijo priznanja dopolnil/a 100 let svojega življenja in je član DUJ.

predsednica komisije:
Božena Ronner, l.r.