• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 12. decembra 2022 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 17. decembra 2022Trst in Sesljan
  • 19. decembra 2022 17:00Moje poti, potopisno predavanje
  • 31. decembra 2022 19:00Silvestrovanje
  AEC v1.0.4

Namenite DU Jesenice 1 % dohodnine za leto 2021

Prosimo, da vsi, ki ste se odločili nameniti del vaše dohodnine za delovanje DU Jesenice, pa tega do sedaj še niste storili, to izvedete čimpreje. Ni vam potreno čakati na konec decembra 2021. Lahko pozabite ali pa bomo zopet v karanteni. Več preberite v nadaljevanju.

Že od leta 2014 ima DU Jesenice status humanitarne organizacije. To si tudi zaslužimo, tako po našem programu kot po rezultatih naše aktivnosti. Ponosni smo na status, ki smo ga pridobili.

S priznanim statusom humanitarne organizacije nam država kot finančno pomoč odstopa del dohodnine (v višini do 1,0  %  )  od vseh davčnih zavezancev, ki pismeno izjavijo na davčni upravi, da namenjajo del dohodnine Društvu upokojencev Jesenice. V letu 2020 smo  prejeli iz tega naslova od države skoraj 400 EUR. Ni veliko, a za nas pomeni, da s to vsoto pokrijemo strošek enega programa v našem društvu. Želimo, da bi se letos odločilo še več davčnih zavezancev, da nam odstopijo 1,0 % dohodnine (v letu 2020 jih je bilo okoli 30 vseh skupaj).

Ta sorazmerno majhen del dohodnine večina  davčnih zavezancev ( okoli 60 % vseh od 400 000 zavezancev) pusti kar državnemu proračunu in ne izkoristi pravice, da bi z delom svoje dohodnine pomagali nevladnim organizacijam pri njihovem prostovoljnem delu, ki bi ta denar porabili bolj koristno, kot država sama. Za Jesenice to pomeni izgubljenih okoli 100 000 EUR, ki jih porabi vlada, kar ni malo. Če tudi vi še niste donirali del dohodnine, namenite ta delež našemu Društvu upokojencev Jesenice. Naredili boste dobro delo. Vi s tem dejanjem ne boste plačali nič večjo dohodnino ali imeli dodatne stroške, nam pa bo država nakazala nekaj evrov več na koncu prihodnjega leta. Koristno jih bomo uporabili za boljše življenje vseh jeseniških upokojencev.

Upokojenci, ki imajo samo pokojnino in je nižja od 1173 EUR, ne plačujejo dohodnine. Zato tudi ne morejo odstopiti del dohodnine humanitarnim organizacijam in nima smisla pisati kakršno koli izjavo. Dohodnino plačujejo upokojenci, ki presegajo cenzus 1173 EUR ali imajo dodatne zaslužke. A njihova dohodnina je običajno zelo majhna. Veliko večjo dohodnino plačujejo redno zaposleni delavci. Če so vaši otroci ali zaposleni prijatelji pripravljeni odstopiti DU Jesenice 1,0 % dohodnine od dohodka, bomo zelo veseli njihovega prispevka. Svojo izjavo o donaciji 1,0 % dohodnine morajo oddati na davčni upravi na spodnjem obrazcu.

Izpolnite obrazec in ga oddajte v pisarno DU Jesenice, še bolj enostavno je, če ga sami oddate davčni upravi na Upravni enoti Jesenice (bivša carinarnica pod bolnico) ali jim ga pošljite kar po pošti (Finančna uprava, enota Jesenice, Spodnji Plavž 6 c, 4270 Jesenice). Rok za oddajo obrazca je 31. december 2021. Hvala.

Upokojenci, ki prejemajo samo pokojnino, ne plačujejo dohodnine, zato nima smisla izpolnjevati obrazca. Dohodnino plačujejo le upokojenci, katerih pokojnina je višja od 1173 €. Njihov delež 1,0 % dohodnine ni velik, a bili bi ga veseli.  Le manjši del upokojencev ima poleg pokojnine še dodatne dohodke in od teh plačujejo dohodnino. Tudi njihov delež ni velik, a če se zbere skupaj po nekaj evrov, dobimo vsoto, ki nam bo omogočila izvesti projekt na področju prostovoljstva.

Dohodnino plačujejo vsi zaposleni in to kar precejšnjo. Njihov delež 1 % dohodnine povprečno znaša 25 € v Sloveniji. To pa je že vsota, ki jo nima smisla prepuščati državi. Opozorite svoje otroke, zaposlene družinske člane, svoje prijatelje in dobre sosede, da lahko namenijo 1,0 % dohodnine za Društvo upokojencev Jesenice. Ponudite jim obrazec in jih prosite, da ga izpolnijo, vi pa ga prinesite v društvene prostore. Vse ostalo potrebno delo bomo opravili mi na društvu.

V zadnjih letih je že nekaj davčnih zavezancev izpolnilo obrazce in smo jih oddali na davčno upravo. Zahvaljujemo se jim za dobro voljo. Tem zavezancem letos ni potrebno oddajati novih izpolnjenih obrazcev, ker jim bo davčna uprava avtomatsko podaljšala veljavnost obrazca in od njihovega davka nam nakazala ustrezno vsoto.

Za pomoč in dodatna pojasnila smo vam vedno na razpolago. Če potrebujete obrazce, jih dobite tudi v pisarni društva DU Jesenice. Lahko si ga sami stiskate, če kliknete na obrazec doh_don.i.sl.

Izpolnite obrazec s podatki donatorja. Društveni podatki, ki jih morate vstaviti so:

Ime oziroma naziv upravičenca: DRUŠTVO UPOKOJENCEV JESENICE

Davčna številka upravičenca:  89923880

Odstotek: (%) : 1,0

Še bolj preprosto je, če izpolnite zgornji, že delno izpolnjeni obrazec, in si ga stiskate ter ga pošljete direktno na davčni urad (Finančna uprava, enota Jesenice, Spodnji Plavž 6 c, 4270 Jesenice).

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:
• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.