• Dobrodošli na spletni strani Društva upokojencev Jesenice!

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 7. decembra 2017Martuljek (750m) – Srednji vrh (1000m)
  • 11. decembra 2017 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja
  • 16. decembra 2017Matulji, Kastav, Trsat in Reka, Hrvaška
  • 18. decembra 2017 17:00Armenija in Gruzija
  • 28. decembra 2017Od Padne (208m) do Koštabone (252m)
  • 31. decembra 2017 19:00Silvestrovanje
  • 2. januarja 2018Dunaj, opera Janko in Metka
  • 7. junija 2018Letno srečanje upokojencev Gorenjske 2018
  AEC v1.0.4

Vdovski dodatek k pokojnini

Še so med nami upokojenci, ki ne vedo, da lahko pridobijo del pokojnine po umrlem partnerju. Zato je zelo koristen prispevek naše članice Bojane Ciglič, ki je v njem opisala svoje izkušnje pri pridobivanju “vdovskega dodatka”. Le zakaj bi se odpovedovali svoji pravici zaradi nevednosti. Preberite.

Vdovec ali vdova, ki ima pravico do lastne predčasne, starostne ali invalidske pokojnine ima pravico do izbire pokojnine oz., če je zanj ugodneje vsaj do dela vdovske pokojnine-»vdovskega dodatka«, ki znaša največ 15% vdovske pokojnine. Ta del  ne sme presegati 11,7% najnižje pokojninske osnove. Višina tega dodatka se spreminja in je določena, ko je znan znesek najnižje pokojninske osnove. Omejitev je tudi »skupno izplačilo« lastne pokojnine in vdovskega dodatka , ki ne sme presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe.

Napisala sem skrajšano verzijo 60. in 61.člena ZPIZ-2 (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-2)

Za uveljavitev »vdovskega dodatka« mora vdovec ali vdova pri območni enoti ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) vložiti  Zahtevo za priznanje , kjer se označi rubrika »dela vdovske pokojnine po ali zavarovancu ali upokojencu«( Obr. ZPIZ 212-04/6 Zahteva za priznanje vdovske ali družinske pokojnine po upokojencu)

Če je vdovec ali vdova  imel s pokojnikom ali pokojnico sklenjeno zakonsko zvezo, bo dovolj, da  Zahtevo  dopolni z Izpiskom iz mrliške knjige pokojnika ali pokojnice in z Izpiskom iz poročne knjige, oz. priloži dokazila, ki jih zahteva referent na vložišču.

V kolikor pa sta s pokojnikom ali pokojnico živela v izven zakonski skupnosti, pa je Zahtevi potrebno priložiti še Potrdilo iz gospodinjske evidence zaradi  dokazovanja skupnega bivališča, Sklep o dedovanju po pokojniku ali pokojnici, izpisek iz matičnega registra o rojstvu  otrok, ki sta jih imela skupaj s pokojnikom ali pokojnico, račun o pogrebnih stroških. Poleg tega mora vdovec navesti dve priči, ki bosta pri strokovnem delavcu na ZPIZ podala izjavi o skupnem bivanju s pokojnikom ali pokojnico. Sama sem priložila še Odločbo o državljanstvu, ker je bil pokojnik po narodnosti  Srb in je slovensko državljanstvo pridobil na podlagi prošnje leta 1991.

Namenoma nisem pisala zneskov, ker se spreminjajo, čeprav malo, a vendar.

Pravico do vdovskega dodatka ima vsak vdovec ali vdova in zakaj bi je ne izkoristili.

Obrazec lahko dobite tudi preko spleta – povezava http://www.zpiz.si/cms/userfiles/file/docs/212-04-06+popravek.pdf

Za dodatne informacije sem dosegljiva tudi po e-pošti : ciglic.bojana@gmail.com in po telefonu 040 747 825

Napisala: Bojana Ciglič