• 70 let

  Društva upokojencev Jesenice

  (1948 – 2018)

 • Ne zamudite!

 • Pridružite se nam lahko pri:

  • 12. decembra 2022 17:00Družabno srečanje z znanimi ljudmi iz našega okolja.
  • 17. decembra 2022Trst in Sesljan
  • 19. decembra 2022 17:00Moje poti, potopisno predavanje
  • 31. decembra 2022 19:00Silvestrovanje
  AEC v1.0.4

Ogled odlagališča Mala Mežaklja, 21.5. 2012

V sklopu delavnice Poskusim in znam smo v ponedeljek, 21. 5. 2012, obiskali Zbirni center odpadkov in Odlagališče Mala Mežakla. Napoved slabega vremena in temni oblaki na nebu nas niso preplašili.

V Zbirnem centru nas je sprejel prijazni Žiga Pretnar in nam razložil potek zbiranja ločenih odpadkov. Prebivalci občine  Jesenic in občine Žirovnica oddajajo pripeljane odpadke brezplačno. Pred oddajo odpadke stehtajo nato jih odpeljejo na točno določeno mesto za posamezno vrsto. V kontejnerje zbirajo ločeno: nevarne odpadke (neonske sijalke, baterije, olja iz gospodinjstev, barve, zdravila, kozmetika, strupi in zaščitna sredstva iz vrta, pralna sredstva … – predajo jih podjetju Kemis v nadalno predelavo), stiropor, ravno steklo, embalažo, tekstil, les, kosovni odpadki (smuči, izolacijski material, …),  gradbeni odpadki, zeleni obrez in biološki odpadki (brez vreč), papir, karton, gume, mešani odpadki (so najbolj polni), barvne kovine. Na odlagalnih površinah ima vsak odpadek svoje določeno mesto: sedežne garniture in ostalo pohištvo, azbestni odpadki, televizorji, elektronske naprave, hladilniki, štedilniki. Iz hladilnikov pooblaščena organizacija izčrpa hladilni plin, ker je škodljiv za okolje.  Na posebnem mestu hranijo avtomobile, ki jim je potekla registracija. Odpeljani so bili iz javnih površin. Če jih občani ne odpeljejo, jih po treh mesecih občina odstrani. Vse stroške odstranitve zaračunajo lastniku avtomobila, poleg tega še ležarino in predpisano kazen. Vsekakor je bolje odsluženi avto odpeljati koncesionarju za odslužene avtomobile.

Več o Zbirnem centru si lahko preberete na spletni strani:  http://www.jeko-in.si/index.php?i=51

Na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla nas je sprejel tehnolog Anton Požar. V Sloveniji imamo le 5 odlagališč, ki ustrezajo vsem zakonskim zahtevam. Mala Mežaklja je med najbolje urejenimi. Na mesec odložijo okoli 1500 ton odpadkov. Zaradi ločevanja se količina odpadkov manjša v zadnjih letih. Pred odlaganjem morajo odpadke sortirati. Trenutno jih sortirajo še ročno (izločijo okoli 11 % odpadkov za ponovno uporabo). Načrtujejo strojno sortirnico (izločila naj bi od 30 do 40 %). Kompost, ki ga pridelajo, uporabijo za prekrivanje travnih javnih površin.  Ujeti bioplin sežigajo. V načrtu je, da bi z njim kasneje ogrevali administrativne prostore na odlagališču. Odlagališče je vodo nepropustno. Podtalnica se kontrolira in izpušča v Savo. Odcedne vode iz odlagališča se zbirajo v bazenu in po ceveh vodijo do čistilne naprave na Javorniku. Sedanje odlagališče ima dovoljenje za odlaganje odpadkov za 10 let. Na leto smejo odložiti 32 000 ton odpadkov. Vse potrebno delo pri odlaganju opravi sedem zaposlenih delavcev.

Več o odlagališču izveste na spletni strani: http://www.jeko-in.si/index.php?i=54

Obisk nas je prepričal, da imamo dobre pogoje za pravilno ravnanje z odpadki in za ekološko obnašanje. Vprašljivo je le ravnanje in obnašanje posameznikov v vsakdanjem življenju in njegov odnos do okolice. Bodimo optimisti. Vse več ljudi se nas zaveda, da moramo sami počistiti za seboj tako, da ne bomo škodovali niti našim zanamcem niti raznovrstnemu življenju, ki nas obdaja.

Napisal: Stane Arh     Foto: Stane Arh

Delavnice potekajo v organizaciji Ljudske univerze Jesenice, v okviru projekta NIO (Neformalno izobraževanje odraslih). »Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju